• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Toto je pracovní a živý dokument, který může upravovat a vylepšovat každý člen a který není oficiálním výstupem Pirátů.

Pirátský ekonomický program

Krátká verze:

Základem našeho ekonomického programu je efektivní stát, který nehází podnikatelům klacky pod nohy. Zaměříme se na uživatelský komfort při jednání s úřady - online vyřizování žádostí, intuitivní a přehledné návody, zrychlování a zjednodušování procesů. Nízké náklady docílíme transparentním hospodařením. Prosadíme takovou legislativu, aby Česko patřilo mezi nejatraktivnější země EU pro inovativní firmy a startupy. Slovo robot je českého původu a máme skvělou šanci se ve světě znova prosadit.

 • Podpoříme růst mezd tím, že zdanění firem bude závislé na poměru zisku a peněz rozdělených na mzdy.
 • Po vzoru Estonska podpoříme investice 0% daní z nerozděleného zisku. V boji proti daňovým únikům se zaměříme na nadnárodní korporace a odliv kapitálu z ČR. Zrušíme EET.
 • Zjednodušíme daňovou soustavu a zredukujeme daňové výjimky.
 • Nebudeme zastírat, že čistá mzda tvoří jen 50% skutečný nákladů zaměstnavatele a zrušíme superhrubou mzdu. Tyto náklady budeme postupně snižovat. Pokud ekonomika poroste, budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet.
 • Přidělování dotací nesmí záviset na byrokratických pravidlech a úřednické svévoli. Vytvoříme svobodný software, který umožní každé obci či kraji bezpečně a uživatelsky přívětivě provozovat participativní rozpočet. Občané si budou pomocí daňových asignací sami vybírat, jak rozvíjet svůj region a stát. S rostoucím příjmem bude procentuální částka, kterou mohou takto určit, růst.
 • Budeme podporovat takové právní prostředí, které půjde novým trendům a sdílené ekonomice naproti. Aktivním přístupem současně umožníme jejich rozvoj a zajistíme přiměřené zdanění, podmínky práce a ochranu spotřebitelů.
 • Investiční pobídky by měly záviset především na kvalitě pracovních míst, které vytvoří, nikoli na jejich počtu. Zaměříme se na lákání malých a středních inovativních firem, nikoliv masové výroby. Budeme podporovat oblasti, které jsou důležité pro obranyschopnost země - kybernetická bezpečnost, protichemická a biologická obrana.
 • Podporujeme používání elektronických měn jako Bitcoin. Banky nesmějí být zachraňovány z peněz daňových poplatníků. Podporujeme rozšíření pravomocí ČNB tak, aby v případě hrozících potíží mohla banku rychle a důrazně rekapitalizovat na úkor akcionářů.
 • Z dlouhodobého hlediska podporujeme přijetí Eura. Před vstupem ČR do eurozóny musí být zavedena jasná pravidla pro bankroty států a mezinárodních bank, která budou politicky a morálně přijatelná pro české občany.

Vize Pirátů

Základem našeho ekonomického programu je efektivní stát, který nehází podnikatelům klacky pod nohy. Zaměříme se na uživatelský komfort při jednání s úřady - online vyřizování žádostí, intuitivní a přehledné návody, zrychlování a zjednodušování procesů. Nízké náklady docílíme transparentním hospodařením. Prosadíme takovou legislativu, aby Česko patřilo mezi nejatraktivnější země EU pro inovativní firmy a startupy. Slovo robot je českého původu a máme skvělou šanci se ve světě znova prosadit.

Daňová rovnoprávnost a vyrovnaný participativní rozpočet

 • V Česku není rovná 15% daň z příjmu, čistá mzda tvoří jen 50% skutečný nákladů zaměstnavatele, pouze velmi nadprůměrně placení občané odvádějí státu poměrově méně. Nebudeme to skrývat a zrušíme superhrubou mzdu a komplikované výpočty. Zavedeme opravdu rovnou daň, jednu celkovou platbu všech daní a odvodů z příjmu, rozpočítání na sociální, zdravotní atd. bude úloha státu.
 • Prosadíme daňové přiznání na jednu stránku A4, stát zajistí základní software pro účetnictví a daně zdarma, s otevřeným kódem. Zrušíme EET. V boji proti daňovým únikům se zaměříme na nadnárodní korporace a odliv kapitálu z ČR.
 • Zjednodušeníme daňovou soustavu a zrušíme velkou část daňových výjímek. U zbytku se zaměříme se na jejich jasné znění a jednoznačnou interpretaci. Daňová zátěž by neměla záviset na šikovnosti daňového poradce, ale na skutečnosti. Ideálem je, aby daňoví poradci ztratili práci :)
 • Přidělování dotací nesmí záviset na jednom úředníkovi a šikovnosti lobbistů. Vytvoříme otevřený software, který umožní každé obci či kraji bezpečně a uživatelsky přívětivě provozovat participativní rozpočet. Občané si budou sami pomocí hlasování nebo daňových asignací budou moci vybírat, jak rozvíjet region.
 • Pokud ekonomika poroste alespoň 2% ročně, budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet. V případě ekonomické stagnace či recese nízký rozpočtový schodek do 2%.

Legislativní podpora podnikání

 • Obchodní prostředí musí být jednoduché a efektivní. Cílem je dostat se v Ease of Doing Business na první místo - nebo alespoň přeskočit Botswanu :)
 • Musí být snadné a levné založit firmu, včetně možnosti založit ji online. V možnostech jednoduché elektronické státní správy se chceme inspirovat především Estonskem
 • Česká pošta je centrální kontakt s úřady - služby Czech POINT by se měly rozšířit (např. zapsat volné živnosti by mělo být možné rovnou na poště, není třeba žádost přeposílat na obecní úřad)
 • Budeme podporovat takové právní prostředí, které půjde novým trendům a sdílené ekonomice naproti. Aktivním přístupem současně umožníme jejich rozvoj a zajistíme přiměřené zdanění a podmínky práce. Ochranu spotřebitelů budeme řešit formou dobrovolných technických norem. Tyto normy budou rozlišovat mezi jednotlivými občany poskytujícími služby příležitostně a profesionálními poskytovateli služeb, například tím, že stanoví prahové hodnoty založené na úrovni činnosti. Navážeme tak na Tomáše Baťu, který zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a stal se tak jedním z největších podnikatelů své doby.

Crowdfundingové investiční pobídky

 • Investiční pobídky by měly záviset především na kvalitě pracovních míst, které vytvoří, nikoli na jejich počtu. Zaměříme se na lákání malých a středních inovativních firem, nikoliv masové výroby s nízkými platy. Anonymní úředník na ministerstvu financí nebude poskytovat tajné daňové afirmace a daňové úlevy na deset let dopředu, které znevýhodňují na pracovním trhu české firmy.
 • Česko je zatím skvělou montovnou, kde vyrábíme auta a další hi-tech výrobky pomocí nejnovějších technologií. Platy jsou však oproti zahraničí velmi nízké, neboť zahraniční firmy si zde pouze outsourcují nejsnáze přenositelné části výroby s nízkou přidanou hodnotou a vyvádí kapitál a nejtalentovanější odborníky ven z ČR. Potřebujeme vlastní české firmy, které se zaměří na oblasti, které budou klíčové pro přechod průmyslu na plně robotizované linky a dokáží tak v následující dekádě dodat českému průmyslu i jinou konkurenční výhodu než nízké platy. Potřebujeme rizikový kapitál, který by umožnil talentovaným českým zaměstnancům odejít z nadnárodních korporací a využít v nich získané know-how pro zakládaní vlastních firem. Potřebujeme firmy vytvářející vysokou přidanou hodnotu, zaměřené na vývoj a schopné spolupracovat s českou vědou.

Níže je kontroverzní nápad, který teprve promýšlíme a zaředíme teprve, pokud se nám o něm podaří přesvědčit nějakou osobnost ze startupové sféry:

 • Klasičtí startupoví donátoři jdou čistě po maximalizaci zisku z konkrétního projektu, nikoliv po investicích strategických pro český průmysl. O ty se vždy stará stát, v USA především pomocí rozpočtu národní obrany. U nás jsou však státní dotační programy prosáklé byrokracií, plýtváním a korupcí. Chceme proto vytvořit Fond strategického rizikového kapitálu, který by fungoval na principu crowdfundingu. Projekty, které se budou moci ucházet o podporu, bude vybírat Technologická agentura ČR. Projekty však budou vybírány pomocí daňových asignací poplatníků s vysokým příjmem, jejichž daňové zatížení bude zavedením rovné daně navýšeno. Ti v případě úspěchu firmy budou mít podíl ze zisku. Tím bude zajištěna vysoká veřejná kontrola ekonomicky nejkompententnější částí populace. Do fondu budou moci dobrovolně investovat i ostatní občané a firmy.
 • Fond bude podporovat oblasti, které jsou budťo pro český průmysl klíčové (automobily, obráběcí centra, velkostroje atd.) nebo v nich již teď máme firmy na světové úrovni (elektronické mikroskopy, nanotechnologie, atd.). Dále bude podporovat oblasti, které jsou důležité pro obranyschopnost země - kybernetická bezpečnost, protichemická a biologická obrana.

Exekutoři, finanční poradci, spekulanti a tzv. šmejdi

 • Posvítíme si na tzv. finanční poradce, spekulanty, exekutory a tvz. šmejdy. Dluhy se musí platit, ale musí se brát v úvahu i vedlejší vysoké náklady pro společnost spojené s bezohledným vymáháním. Banální dluhy nesmí vést k ztrátě domova a vyřazení z pracovního trhu. Upravíme institut osobního bankrotu a exekutorský zákon tak, aby zabránil excesům exekutorů, vedl k možnosti obnovení důstojného života a motivoval k znovuzapojení do pracovního procesu. Není možné, aby lidé uvízli v dluhové spirále nadosmrti
 • Je třeba posílit i postavení poctivých věřitelů (na tom jak se pracuje)
 • Je třeba zmírnit následky dluhů vzniklých agresivním úvěrováním, podvodnými praktikami a nepřiměřenými poplatky exekutorům. Zavedeme institut, který pomůže hromadně oddlužit dlužníky, které již drží v dluhové spirále pouze splátky nákladů na exekuci a úroků.

Euro, Bitcoin a Banky

 • Z dlouhodobého hlediska podporujeme přijetí Eura. V současné době však Euro představuje tikající časovanou bombu a rizika spojená s jeho strukturálními problémy převyšují klady, které by jeho zavedení přineslo. Před vstupem ČR do eurozóny musí být zavedena jasná pravidla pro bankroty států a mezinárodních bank, která budou politicky a morálně přijatelná pro české občany.
 • Piráti podporují používání decentralizovaných anonymních měn, jako je např. elektronická měna Bitcoin nebo lokální měny. Postavíme se proti snahám finančních skupin a státu omezovat a kriminalizovat jejich užití.
 • Banky nesmějí být zachraňovány z peněz daňových poplatníků. Podporujeme rozšíření pravomocí ČNB tak, aby v případě hrozících potíží mohla banku rychle a důrazně rekapitalizovat na úkor akcionářů.

Globalizace a další ekonomická témata

 • Globalizace vedla k velkému ekonomickému růstu, ale i k rozsáhlým změnám pracovního trhu, nejistotě a poklesu životní úrovně pro velkou část obyvatel. Kapitál se koncentruje u stále menšího počtu lidí. Piráti vidí budoucnost v zavedení nepodmíněného základního příjmu a zdanění velkého kapitálu. Tyto koncepty však vyžadují naprosto zásadní zásahy do ekonomického systému a širší společenský konsensus. Proto plánujeme pouze vyvolání této diskuze a zveřejněné podrobných makroekonomických dat, které umožní její fundovaný průběh.
 • Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. Prosazujeme průběžný důchodový systém.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.