• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Toto je pracovní a živý dokument, který může upravovat a vylepšovat každý člen a který není oficiálním výstupem Pirátů.

Daňové úniky

Ztráty ČR způsobené daňovými úniky se odhadují na 50 i více miliard korun ročně. Daňové prostředí jednoznačně zvýhodňuje velké nadnárodní firmy, které mezinárodní daňovou optimalizací mohou snížit efektivní daňovou sazbu pod 0,5%, zatímco menší česká firma bez přístupu k sofistikovaným nástrojům je zdaněna 19%. Předchozí ministři financí pro sebe a tyto firmy buďto díry v daňových zákonech vytvářeli, nebo je sami aktivně využívali. Přes 10 000 původně českých firem má sídlo v daňových rájích, kde zatajují své příjmy a majetek. Kromě nižší daňové zátěže poskytují daňové ráje i ochranu před vyšetřováním korupce a nároky věřitelů. Piráti postaví většinu činností spojených s daňovými ráji mimo zákon a ucpou díry v našich daňových zákonech. Podpoříme společný konsolidovaný základ daně právnických osob navrhovaný EU, než ale vstoupí v účinnost, zavedeme tvrdší výpočet základu daně pro korporace s obratem nad 10 miliard korun.

1. Postavíme daňové ráje mimo zákon

Piráti považují za daňové ráje nejen ostrovy v Karibiku, ale i různé právní formy právnických osob v členských státech EU, které buďto umožňují virtuální sídla firem bez skutečné činnosti, anonymní vlastnictví nebo absolutní bankovní tajemství. Vzhledem k tomu, že primárním účelem těchto firem jsou daňové úniky, bude vlastnictví těchto firem trestným činem. Zakázané bude i být jednatelem této firmy, svěřitelem nebo jinou osobou s podílem na řízení firmy. Současným vlastníkům bude dána 1 roční lhůta na převedení aktivit zpět do ČR s 25% zdaněním. Právnickým osobám podnikajícím v ČR bude rovněž zakázáno vlastnit dceřiné společnosti v těchto zemích. Každá transakce s těmito společnostmi se bude danit 30% srážkovou daní. Daň bude vymahatelná i v případě obcházení pomocí třetích firem, neboť bude mít konstrukci podobnou tzv. „Google tax“ zavedené ve Velké Británii.

Riziko odhalení skrytých vlastníků zvýšíme legalizací nákupů dat o bankovních účtech v daňových rájích z anonymních zdrojů. Podobně tak učinila Německá vláda v roce 2010, kdy rozhodla o koupi CD za 2,5 milionů euro, kde se nacházely údaje o více než tisíci německých občanech. Daňový únik těchto občanů přesahoval částku 1,2 miliardy eur. V době oznámení nákupu tohoto nosiče se ovšem hříšníci začali sami udávat. Postup, kdy policie získává informace o zločinech od informátorů z jejich řad, je nedílnou součástí policejní praxe.

2. Staneme se daňovým rájem

Po vzoru Estonska zavedeme 0% dan ze zisku, který se nevyplatí vlastníkům. Firmy neodlévají kapitál do daňových rájů jen kvůli obohacení vlastníků. Významným motivem nadnárodních firem je i rychlejší akumulace kapitálu pro další zahraniční akvizice. Podpoříme tím reinvestice nadnárodních firem zpět v ČR. Zároveň tím i usnadníme život drobným podnikatelům, kteří si budou moci snáze našetřit na větší investice. Odstraníme tím absurdní datování faktur ke konci roku nebo nákup zbytných statků, kterým si drobní živnostníci snaží snížit daňový základ.

3. Snížíme daňovou optimalizaci nadnárodních firem

EU dosud vytvořila společný trh, jenž umožnil západním korporacím ovládnout východní trhy. Těm se jejich investice již vrátily a čeští občané mají právo na přiměřený podíl na zisku těchto společnosti. Piráti proto podporují zavedení společného konsolidovaného základu daně právnických osob (CCCTB) navrhovaný EU, který znesnadňuje daňovou optimalizaci a ve své druhé fázi lépe rozděluje zisk podle místa vzniku. V orgánech Rady Evropské unie budeme usilovat o co nejvýhodnější stanovení parametrů pro rozdělení konsolidovaného základu daně z příjmů, který bude reflektovat nižší mzdovou úroveň v ČR. Zveřejníme údaje z rejstříku skutečných vlastníků firem.

Zavedení CCCTB je ale poměrně vzdálené, neboť k jeho zavedené je potřeba jednohlasného souhlasu všech zemí EU. Členské země s pověstí daňových rájů jako je Lucembursko, Kypr či Nizozemsko se však budou jistě snažit jeho zavedení blokovat. Nelíbí se ani současnému ministru financí, jehož holding podnikající v 19 zemích by musel začít zveřejňovat údaje po jednotlivých zemích.

Piráti proto prosazují jednostranné zavedení přísnějšího výpočtu daňového základu pro firmy s obratem v ČR na 10 miliard Kč, nebo obratem skupiny v EU nad 720 miliónů EUR. Ten bude stanovovat přísnější podmínky zamezující umělému snižování zisku pomocí konzultačních a právních služeb, licenčních poplatků, půjček s nadměrným úrokem a jiných finančních operací. Bude klást větší důraz na tržby a zvýhodňovat firmy s vyšší mzdovou úrovní. Její konkrétní výši stanovíme po důkladné analýze v závislosti na typu sektoru firmy a míry negativních externalit, který tento typ podnikání přináší.

4. Zjednodušíme daňové zákony a zamezíme domácím únikům

Korunové dluhopisy vydalo 440 firem za celkem 121 miliard korun. Stát tímto způsobem přicházel o miliardy ročně na daních, které mohly být použity na zdravotnictví nebo vzdělávání. Přicházel o více, než je odhadovaný přínos EET. Taková je skutečná škoda způsobená současným ministrem financí a částka 52 milónů je proti tomu pakatel.

Zmenšíme prostor pro tyto velké úniky. Zveřejníme daňové afirmace s velkými firmami a veškeré nestandardní daňové úlevy poskytnuté firmám. Namísto anonymního úředníka na ministerstvu financí o nich budou rozhodovat občané v daném regionu. Investiční pobídky by měly záviset především na kvalitě pracovních míst, které vytvoří, nikoli na jejich počtu. Zaměříme se na lákání malých a středních inovativních firem, nikoliv masové výroby.

Zjednodušíme a zpřesníme výklad daňových zákonů tak, aby poskytovaly co nejmenší prostor pro manipulace. Zaměříme se na uživatelský komfort při jednání s finančním úřadem - online vyřizování žádostí, intuitivní a přehledné návody, zrychlování a zjednodušování procesů. Zlepšíme datovou bezpečnost, aby se zlepšila ochrana citlivých obchodním informací. V současné době jsou některé Pražské obvody prakticky daňovými ráji, neboť zde daňová kontrola přijde v průměru 1 za 100 let. V menší regionech chodí naopak ob rok. Firmy již nebudou náležet k finančnímu úřadu podle virtuálního sídla, ale podle skutečného místa podnikání. To lze určit např. pomocí místa výkonu práce většiny zaměstnanců. Zavedeme jasné postupy pro výběr kontrolované firmy a kontrolora, aby k zbytečné šikaně kvůli malichernostem nebo politickým tlakům.

5. EET

EET již nebude šikanovat e-shopy, začínající podnikatele apod. Zavedeme smysluplné výjimky a důslednou ochranu firemních dat. EET se nebude vztahovat na platby kartou, bude zrušena povinnost online přístupu pro špatně dostupné regiony a sníženy pokuty. Stát dodá zdarma základní software a zvýší daňovou slevu za nákup zařízení na 100%. EET nebude povinné v první roce podnikání pro fyzické osoby podnikatele. Nebude povinné pro seniory.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.