• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mista:centra:praha [07.12.2018 17:55]
Michal Jokeš vytvořeno
mista:centra:praha [07.12.2018 17:58] (aktuální)
Michal Jokeš
Řádek 1: Řádek 1:
-- ====== Pirátské centrum Praha ======  +====== Pirátské centrum Praha ====== 
-- <note important>​**Tato stránka se týká našeho ​starého a už nefunkčního ​centra ​na Žižkově. Od  roku 2018 máme nové a větší centrum na Palackého náměstí. Více o něm se dozvíš na jeho [[https://​​praha.pirati.cz/​​pice|stránkách]] a [[https://​​www.facebook.com/​​PiCePraha/​​|Facebooku]]. Mrkni tam!**</note>​  +   
-   +<note important>​**Tato stránka se týkala ​starého a nyní uzavřeného Pirátského ​centra ​v Řehořove ulici. Od  roku 2018 máme nové a větší centrum na Palackého náměstí. Více o něm se dozvíš na jeho [[https://​​praha.pirati.cz/​​pice|stránkách]] a [[https://​​www.facebook.com/​​PiCePraha/​​|Facebooku]]. Mrkni tam!**</​note>​
-- V Praze je v provozu první **Pirátské centrum**. Toto centrum bylo otevřeno v březnu roku 2014 a slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost a často se zde konají veřejné akce, workshopy, přednášky,​​ školení, projekce, kurzy a podobně, proto sledujte náš [[mista:​​centra:​​praha:​​co|]],​​ aby vám něco neuteklo. ​  +
-- Mimo to se v Pirátském centru Praha realizují schůze krajských sdružení, republikového výboru a předsednictva,​​ zasedání ​ místních sdružení, jednání volebního štábu.\\  +
--  +
--  +
-- <WRAP center round tip 50%>​​{{:​​mista:​​centra:​​invalida.jpg?​​nolink&​​100 |}}  +
-- <wrap em>Naše centrum je také přizpůsobeno pro návštěvy osob se sníženou schopností orientace a pohybu.</​​wrap>​​  +
-- </​​WRAP>​​  +
--  +
--  +
--  +
--  +
--  +
-- ===== Otevírací doba =====  +
-- Centrum je otevřeno v době konání akcí, workshopů a přednášek:​​ prohlédněte si [[mista:​​centra:​​praha:​​co|]].\\  +
--  +
--  +
--  +
-- ===== Dopravní dostupnost =====  +
-- {{:​​mista:​​centra:​​mapa.jpg?​​300 |http://​​www.mapy.cz/#​​!x=14.445360&​​y=50.086441&​​z=15&​​d=addr_8944077_1&​​t=s}}  +
-- **Tramvaj** Husinecká, linky 5, 9, 26 a noční 55, 58 - od stanice po ulici Seifertově směrem do centra z kopce, Řehořova je vpravo kolmá, [[http://​​goo.gl/​​maps/​​xEL48|500 metrů]].  +
--  +
-- **Autobus** U Památníku,​​ linky 133, 175, 207 (jedna stanice na metro Florenc C a B) a noční 509 - od stanice ulicí Orebitskou kolem hotelu Ostaš doprava, [[http://​​goo.gl/​​maps/​​OJzW3|400 metrů]].  +
--  +
-- **Autobus** Náměstí Winstona Churchilla, linka 135 (jedna stanice na metro Florenc C a B) - od stanice dolů k Seifertově ulici, Řehořova ústí proti Italské, kde je stanice, [[http://​​goo.gl/​​maps/​​bWGl2|450 metrů]].  +
--  +
-- **Metro C Hlavní nádraží** - Sherwoodem do Bolzanovy ulice, kde je možnost použití tramvaje, a nebo pěšky Seifertovou do kopce a zahnout doleva do ulice Přiběnické,​​ na jejím konci vlevo, 1000 metrů [[http://​​goo.gl/​​maps/​​SaVv8|viz]] (je tam malá chybka). Alternativně možno použít zkratku přes nástupiště vlakového nádraží, kolejiště a poté přes železniční most přes Seifertovu, kousek cyklostezky a vyjít opět do Přiběnické ulice, cca 700 metrů, [[https://​​mapsengine.google.com/​​map/​​edit?​​ ... YK_MVLIHqg|mapa]].  +
--  +
-- **Metro B Masarykovo nádraží**,​​ výstupem do Hybernské ulice, směrem doleva na východ ulicí Hybernskou a pokračovat Seifertovou,​​ zahnout doleva do ulice Přiběnické,​​ na jejím konci vlevo, 800 metrů [[http://​​goo.gl/​​maps/​​q0GQK|mapa]].  +
--  +
-- **Doprava nákladu autem a imobilních osob:**  +
-- Máme dálkový ovladač [[http://​​goo.gl/​​maps/​​i6kpe|vrat v ulici]] Příběnické číslo 1, do dvora je možno zacouvat až k otevírací mříži okna kanceláře.  +
--  +
-- **Možnosti parkování:​​**  +
-- Kolem Pirátského centra je modrá zóna, kde je možné volné stání jen v době od 6 do 8 hodin, mimo tuto dobu jen pouhé 3 minuty. V pondělí až pátek od 8 do 18 je možné placené parkování v okolních oranžových a zelených zónách ([[https://​​googledrive.com/​​host/​​0B3x8X77RaMBPdGxkNEc0SHZBc00/​​Pirati/​​parking-u-piratskeho-centra-praha.jpg|mapka]]),​​ v oranžových max. na dvě hodiny po 40 Kč za hodinu, na zelených max. 6 hodin za 30 Kč za hodinu. Od 18 do 8 a o weekendech a státních svátcích jsou tyto zóny bezplatné. Nejbližší oranžová je úsek Husitské mezi ulicemi Orebitskou a Jeronýmovou,​​ dále úsek Seifertovy mezi Italskou a Siwiecovou, případně Seifertova v úseku mezi Blahníkovou a Miličovou. Nejbližší zelená je na náměstí W. Churchilla a ulici U rajské zahrady, v ulici Husinecké a v ulici Krásově. ​  +
--  +
-- <​hidden Zobrazit souhrnné informace>​​  +
-- ---- dataentry misto ----  +
-- Město ​                : Praha 3  +
-- Ulice ​                : Řehořova 19  +
-- Telefons ​             : 732579221  +
-- Web_url ​              : https://​​www.pirati.cz/​​mista/​​centra/​​praha  +
-- E-mail_mail ​          : tobias.esner@pirati.cz  +
-- Kontaktní osoba_pages : lide:​​tobias_esner  +
-- obrázek_img200 ​       : :​​mista:​​centra:​​pkc-pha.jpg #fotografie z místa  +
-- Popis_ ​               : V Praze je v provozu první Pirátské centrum. Toto centrum bylo otevřeno v březnu roku 2014 a slouží především pro styk s veřejností (akce, workshopy, přednášky,​​ školení, projekce, kurzy a podobně). Konají se zde řádné schůze krajských sdružení, republikového výboru a předsednictva. Zasedají zde také volební štáby a místní sdružení. #stručný popis Pirátského místa  +
-- Službys ​              : kancelář, internet, sklad  +
-- centrum : ano  +
-- ----  +
-- </​​hidden>​​  +
--  +
-- ===== BOX:related =====  +
-- ===== Mohlo by vás zajímat =====  +
--   * [[mista:​​centra:​​praha:​​eng|in English]]  +
--   * [[mista:​​centra:​​praha:​​akce|Pravidla pro pořádání akcí]]  +
--   * [[mista:​​centra:​​praha:​​co|Kalendář akcí]]  +
--   * [[mista:​​centra:​​praha:​​placky|Návod,​​ jak si vyrobit placku]]  +
--  +
-- ===== Kontakt =====  +
-- **Adresa**\\  +
--  +
-- {{:​​mista:​​centra:​​praha:​​vchod.jpg?​​200|}}\\  +
-- Kontaktní centrum Pirátské strany\\  +
-- Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3\\  +
-- {{https://​​forum.pirati.cz/​​download/​​file.php?​​avatar=7508_1391159692.jpg?&​​.jpg }}  ​  +
--  +
-- <​​html><​​div class="​​predsednictvo"></​​html>​​  +
--   * [[lide/​​tobias_esner]] \\ Pověřený Správce kanceláře  +
--   * tel: **778 702 713**\\  +
--   * [[tobias.esner@pirati.cz]]  +
-- <​​html></​​div></​​html>​​\\  +
--  +
--  +
-- ===== Příspěvky na provoz centra: =====  +
-- na transparentní účet strany <wrap em>​​**2100048174/​​2010** \\ variabilní symbol: **400100**</​​wrap>​​\\  +
-- <​wrap hi>Při platbě uveďte v poznámce jméno, příjmení,​​ datum narození a místo trvalého bydliště. V opačném případě budeme muset takto neidentifikovatelný dar poukázat zpět Vám, nebo ministerstvu financí a stane se tak součástí rozpočtu ČR</​​wrap>​​+
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.