• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

martin_vrany [12.05.2018 20:59] (aktuální)
Mikulas.Ferjencik vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Martin Vraný ======
  
 +**Ing. Martin Vraný**, (nestraník,​ narozen 26.06.1977 v Pardubicích) ​
 +Vzdělání:​ Gymnázium Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,​ obor ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu. ​
 +
 +Praxe: Synthesie a.s., SBU Organika cca 5 let, od roku 2007 živnostník v rodinné firmě se zaměřením na životní prostředí a stavebnictví. ​
 +
 +Pracovní náplň: ​
 +I. Zpracování studií proveditelnosti pro investiční záměry, návrhy technologií,​ posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA), hlukové studie, rozptylové studie, Integrovaná povolení, havarijní plány, provozní řády a další dokumenty spojené s provozem různých zařízení.
 +
 +Krátký přehled projektů, na kterých se podílel formou kompletní subdodávky z hlediska vlivů na životní prostředí:​ Výstavba Amazonu u Dobrovíze, Průmyslový Park Stříbro, Průmyslový Park Cheb a celá řada dalších záměrů v rámci ČR. 
 +II. Poradenská činnost – spolupracuje mimo jiné s Agrární komorou, Svazem chovatelů prasat, Svazem chovatelů drůbeže za účelem ochrany jejich zájmů při implementaci legislativy České i EU, poradenství poskytuje i celé řadě podniků v rámci ČR. 
 +Politická zkušenost: ​
 +
 +Není a nikdy nebyl členem žádného politického uskupení, nicméně je zvyklý na veřejná vystoupení a jednání s veřejností i státní správou při prosazování projektů. ​
 +
 +Hlavní specializace tak vyplývají z jeho zkušeností,​ jedná se o odbornost v oblasti životního prostředí,​ zemědělství a průmyslu. ​
 +
 +Email: farmprojekt@gmail.com ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.