• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Toto je starší verze dokumentu!


Mgr. Zuzana Klusová

Mgr. Zuzana Klusová (*1985, Karviná) Zuzana Klusová se narodila v Karviné, kde také vystudovala osmileté gymnázium. Po maturitě se rozhodla pro studium žurnalistiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Toto spojení jí totiž umožnilo věnovat se zároveň oběma zájmům - psaní a pomoci druhým. Po úspěšném ukončení studia na brněnské univerzitě se díky silné vazbě, která ji pojí ke karvinskému regionu, rozhodla vrátit zpět do rodného města, kde nyní pracuje jako koordinátorka evropských projektů v Okresní hospodářské komoře Karviná. Jejím snem je ale pracovat jako PR manažer neziskové organizace, a přispět tak k vyšší informovanosti české veřejnosti v záležitostech týkajících se ekologie či pomoci sociálně znevýhodněným. V současné době se jako členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem aktivně angažuje v boji proti záměru společnosti OKD rozšířit těžbu pod Karvinou. Právě snaha zachránit rodné město před další devastací těžbou černého uhlí ji přivedla k Pirátům, kteří občanské sdružení od počátku aktivně podporují. V případě úspěšné kandidatury by se zasazovala především o vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje Moravskoslezského kraje, která by kladla důraz na snižování závislosti regionu na těžkém průmyslu, zlepšování životního prostředí včetně odstraňování ekologických zátěží a podporu malého a středního podnikání. Zajímá se o sociologii médií, problematiku kvality potravin či cenzury internetu. Kromě toho provozuje eshop s alternativním oblečením, ráda cestuje, chodí po horách, jezdí na snowboardu nebo si přečte dobrou knihu např. od brazilského spisovatele Paula Coelha.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.