• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zdeněk Lajbner, nar. 1978 v Příbrami, povoláním vědecký pracovník, ženatý

dosažené formální vzdělání: Střední rybářská škola Vodňany, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., RNDr., Ph.D.)

(pracovní) zkušenosti: Zajímavou zkušeností s drobným podnikáním byla má středoškolská práce v ROSA Vodňany (Rybářská obchodně-výrobní studentská agentura: „president“ 1997-98), ale již předtím a v celém průběhu studia jsem si přivydělával. Chtěl jsem se seznámit s nejrůznějšími obory a názory lidí tvořícími pestrou českou společnost (rybářství, chovatelství, zemědělství a péče o životní prostředí, stavebnictví, průmysl, reklama, služby atd.). Toto životní období mě naučilo užít si života s málem a vedlo ke zjištění, že většina výdělečných činností může být i celkem zábavná, dává-li člověku smysl. Postupně jsem však zcela propadl svému studijnímu oboru, který vytlačil i většinu ostatních koníčků (včetně hry v kapele) a věnuji se mu dodnes. Na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky jsem se od roku 2002 zabýval především populační genetikou a molekulární ekologií ryb, mj. jsem ale i aktivně s různými institucemi spolupracoval na výzkumu a mapování výskytu živých organismů (především ryb) v České republice i v zahraničí (především Slovensko, ale i třeba Írán, Rumunsko, Turecko atd). Na mé úlovky lze narazit např. v Národním muzeu. Velmi mě potěšilo, když výzkumný tým, jehož jsem měl to štěstí být mnoho let součástí, získal r. 2012 Cenu Akademie věd ČR. Rostoucí zájem o vlastnosti mitochondriální DNA mě v r. 2012 přivedl k výzkumné stáži na Monashově Univerzitě v Melbourne a v souvisejících experimentech pokračuji i v rámci současné výzkumné stáže na Okinawském ústavu vědy a technologie v Japonsku. Dlouholeté a bohaté zahraniční zkušenosti, včetně života v multikulturním prostředí, které je na nejlepších světových výzkumných a vzdělávacích institucích samozřejmostí, mi snad v mnoha otázkách umožňují trochu nadhled.

Domnívám se, že politika se bytostně dotýká nás všech a všichni neseme svůj díl odpovědnosti za stav společnosti. Je smutné, že ne všichni občané si to uvědomují. Zastarávající systém organizace lidské společnosti neodpovídá současným potřebám a nutně vyžaduje časté reformy. Překotný technologický rozvoj umožňuje bezprecedentní zásahy do soukromí jednotlivců a manipulaci davy, což společnost destabilizuje a v důsledku usnadňuje nástup autokratických vládců a diktátorů po celém světě, ČR nevyjímaje. Piráti jsou momentálně jedinou globální politickou silou, která tento trend nějak reflektuje a snaží se systematicky vracet moc do rukou občanů. Nutno podotknout, že často úspěšně. Snadný přístup k relevantním informacím je základním předpokladem nejen pro efektivní vědeckou práci, ale i pro každodenní běžné racionální rozhodování v osobním životě. Transparentnost státní správy, nedotknutelnost základních lidských práv a politika podložená fakty s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje lidské civilizace představují základní kameny programu Pirátů, s nimiž se plně ztotožňuji.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.