• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zdeněk Bydžovský

zdenek_bydzovsky.jpg.jpg

(*1959) Jsem rodilý berouňák. V roce 1978 jsem odmaturoval na SPŠ elektrotechnické. Následně jsem začal pracovat v roli zkušebního technika v ČKD Praha Polovodiče a po dvou letech v údržbě POLDI Kladno. Své působení jsem zde ukončil v roce 1991 v pozici vrchního mistra údržby. Následně jsem pracoval v několika polygrafických firmách - Systemprint Drescher, Typos Plzeň a Martin Peroutka. Zde jsem prošel mnoha pozicemi od obchodního zástupce, vedoucího prodeje, projektového managera, marketingového a výrobního ředitele, přes ředitele administrativy, kontrolingu až po jednatele společnosti. Od roku 2017 do současnosti pracuji jako terénní pracovník v geologické firmě Chalupa GGS a v roli programátora jako OSVČ se podílím na vývoji, správě a implementaci podnikových informačních systémů Oracle. Od školních let se zajímám o hudbu, historii a kulturu. Hraji na několik hudebních nástrojů, ovšem dnes spíše příležitostně. To byl zřejmě základ mé účasti při založení spolku Modrej Beroun. Jeho náplní je mapování historie regionálních kapel a pořádání pravidelných klubových hudebních a cestovatelských večerů. V letošním roce zorganizujeme v Berouně a okolí celkem 26 těchto kulturních akcí. Dodnes ve spolku aktivně pracuji jako člen předsednictva a hospodář. Kromě let 1989-91, kdy jsem podporoval vznik Občanského hnutí na Kladně a několikrát jsem byl členem místní volební komise, jsem se v politice dosud aktivně neangažoval. Mé politické smýšlení je spíše pravicového směru. Preferuji zodpovědnost jednotlivce a co nejméně zásahů státu do svobod občanů. Nemohu se smířit s těžkopádnou komunikací se státní správou a neuvěřitelně komplikovanou administrativou a neochotou či neschopností úředníků využívat moderních komunikačních technologií. Poslední tři roky pracuji jako člen Kontrolního výboru zastupitelstva v Berouně. Zde jsem měl možnost se seznámit s politikou na obecní úrovni a proniknout do některých zákonitostí v této oblasti. S ohledem na své zkušenosti v kultuře a v informačních technologiích bych rád tato témata ovlivňoval z pozice zastupitele i na obecní úrovni. Z těchto důvodů bych rád kandidoval na kandidátce Pirátské strany, zatím jako nezávislý kandidát. Díky a těším se na případné dotazy.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.