• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Zrušení programových komisí

  1. Republikový výbor ruší část Programové komise (§11, §12, §10, §13) Obecného statutu pro odbory a komise.
  2. V §18 StOK se ruší text „ programové komise a
  3. §20 StOK se ruší.

Kontrola Usnesení od posledního zasedání

Kontrola výsledků odborných skupin z minulého zasedání

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.