• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Změny

Poznámky

 • Přijde mi to furt moc rozsáhlý a složitý - v tom se bude orientovat zase 5 lidí ve straně a nic moc. Nevim teda, do jaký míry už to je (aspoň kostrovitě) ve stavu, v jakym to má bejt. (FNj)
 • Volby do orgánů bych řešil (jak kolektivní, tak individuální) něčím, co splňuje Condorcetovo kritérium - asi nejlíp Schulzeho metodu resp. Schulze STV. Proč? Aby se nevyplatilo strategické hlasování a lidi teda volili opravdu podle osobních preferencí. Jediná nevýhoda je dělat ten přepočet ručně, ale volební komise snad sežene počítač :-D (FNj)

Zanesené

Je to kompletní novela, změny lze nalézt v historii.

Nezapracovaní

 • §16 udělal bych to mnohem jednodušeji. Před každým hlasováním se předsedající povinně zeptá, zda někdo požaduje tajné hlasování. Pokud se kdokoliv přihlásí, bude se hlasovat tajně. Žádná svévole předsedajícícho.:-)
 • §29(4) mluví o doplňujících volbách a přitom se má týkat odvolání. A je pěkně zmatenej.
 • §29(5) taky není zázrak výmluvnosti

Požadavky RP

Zapracované

 • 1. Jednání by mělo být zahájeno pouze v případě, kdy je předložen hlasovatelný návrh. → nový §5(3)
 • 3. Při svolání jednání by měly být jediné přístupné změny k pořadu jednání některý bod neprojednávat nebo odročit. → nové znění §6(2) a nový §6(3)
 • 4. Zákaz přílepků k jednáním na internetovém fóru – nemožnost přidat k pořadu jednání nesouvisející téma, neboť nebyly splněny podmínky pro svolání (členské podněty), a nemožnost hlasovat o pozměňovacích návrzích, které s hlavním návrhem nesouvisejí (rozhoduje předsedající, proti lze podat námitku, kde celostátní fórum s konečnou platností rozhodne, zda je návrh související či nikoliv) nebo jsou v rozporu s jinými schválenými usneseními, aniž by je výslovně zrušily. → téma se nedá přidat, viz. bod 3. , dále §6(3)/(4) a zejména nové §8(5) a (6).
 • 5. Příspěvky by měly být k tématu, které předložil navrhovatel. → viz. 4, již obsaženo také v §11(3), posíleno úpravou §11(3) a §12, takže nyní lze ze mluvu mimo téma napomínat a za dvojí napomenutí odebrat slovo.
 • 6. Hlasování na zasedání by se mělo dít většinou přítomných pouze v případě, že byl návrh předložený předem (změna stanov), jinak většinou všech členů. Pořad jednání pro zasedání navrhuje předseda a vede se o něm rozprava a schvaluje se předem na internetovém fóru. → přidán požadavek na zveřejnění návrhů a příslušných podkladu alespoň 14 dní předem. Jednání o pořadu - novy §34b a §4(1)f; Po svolání zasedání se svolá jednání na internetovém fóru, v němž se pracuje s návrhy pořadu předsedy v oznámení jako s věcnými návrhy pořadu na zasedání. Jsou-li v tomto jednání nějaké pořady schváleny, jsou pak předloženy předsedajícím v jednáních na zasedání. (sepsat to je do st krkolomné.) V jednání o pořadech může předsedající standartně odmítat návrhy, které nejsou zveřejněné či podpořené.
Částečně
 • 2.Stanovení pevné doby rozpravy s možností prodloužení na základě procedurálního návrhu (absolutní většinou přítomných); termín hlasování přednese navrhovatel a s přihlédnutím k návrhu ho stanoví předsedající. → nový §10(2) definuje délku rozpravy, bude doplněno vyhláškou AO - chybí omezení prodloužení. (je u zasedání)
 • 7.U návrhu by při hlasování mělo být stanovisko navrhovatele (důvodová zpráva) a stanoviska republikového předsednictva. Je třeba uvést i odkaz na stanovisko oponentů, které sestaví na wiki stránce z argumentů proti návrhu přednesených v rozpravě; tuto otázku je třeba dále promyslet. → doplnění §10, institut zpravodaje pro různé skupiny, závěrečné slovo zde slouží jako stanovisko. + Mohou sdělit své stanovisko před každým hlasováním. Wiki apod se udělá ve vyhlášce pro internetová jednání.

Nezapracované

Sporné

Reforma procedurálních hlasování

Cílem je procedurální hlasování utřídit, ohnout je správným směrem a učinit jejich výčet vyčerpávajícím. + Přidat do výčtu odkazy kde v JdŘ odkazy kde se aplikují pro jasnost.

Seznam typů procedurálních hlasování

 • a) odročení návrhu,
 • b) zamítnutí návrhu,
 • c) návrhu jiné předlohy,
 • d) pozměňovacím návrhu, eventuálním nebo dodatečném návrhu,
 • e) návrh na vypuštění části návrhu,
 • f) udělení práva účasti fyzické osobě,
 • g) změně předsedajícího, skrutátora, zapisovatele nebo ověřovatele,
 • h) zákazu předsedajícímu vyslovovat zřejmé výsledky procedurálního hlasování,
 • i) námitce proti věcnému nebo osobnostnímu hlasování,
 • j) chybách v seznamu členů,
 • k) odkázání jinému orgánu,
 • l) omezení rozpravy,
 • m) znovuotevření rozpravy,
 • n) vyhlášení přestávky,
 • o) přibrání tlumočníka,
 • p) změně pořadu jednání,
 • q) ukončení jednání,
 • r) odročení jednání,
 • s) přesunu pravomocí odvolaného člena,
 • t) výjimce ze zásady ne bis in idem,
 • u) nesprávnosti procedury,
 • v) způsobu losování.

Seznam nalezených procedurálních hlasování mimo seznam typů procedurálních hlasování

 • §5(2) Potvrzení veřejnosti jednání - není
 • §5(2) Potvrzení pozorovatele - není
 • §5(3) Potvrzení zapisovatele, ověřovatele - jen změna
 • §5(5) prodloužení doby jednání - není
 • §5(5) odročení jednání - ®
 • §6(1) schválení návrhu pořadu jednání - není
 • §6(1) změna pořadu jednání - je (ale není uveden návrh, mělo by to být v rámci návrhů k věcným věcem)
 • §6(1) doplnění pořadu jednání - není (je pod změnou, měl by být samostatně)
 • §7(3) výběr předlohy - je o návrhu jiné předlohy ©, jednotit
 • §8(3) o zabývání se návrhem ? - není (zamítnutí návrhu?)
 • §10(6) uzavření rozpravy - je omezení rozpravy (l), sejdnotit
 • §10(7) o nezkrácení řečnické doby - není
 • §10(6) o přeskočení rozpravy, omezení řečnické či písemní doby - není
 • §13(2) o udělení a odebrání uděleného práva účasti - jen udělení (f)
 • §12(4) o napadení pořádkového opatření - není
 • §14(4) o námitce proti omezení práva účasti - není
 • §17 o určení skrutátorů a volbě - není
 • §19(1) o námitce proti hlasování - (i)
 • §19(1) o opakování hlasování - není
 • §19(2) o námitce správnosti - asi (u); nesprávnost procedury, sjednotit
 • §25(1) o kandidátech do VK - není
 • §31(2) o určení počtu volených členů - není
 • §36(2) o prodloužení jednání - není
 • §23(1) o odročení návrhu - (a)
 • §23(1) o zamítnutí návrhu - (b)
 • §23(1) o návrhu jiné předlohy - ©
 • §23(1) pozměňovací - (d)
 • §23(1) eventuální nebo dodatečný - (d)
 • §23(1) vypuštění části návrhu - (e)
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.