• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vladimír Charvát

Vladimír Charvát

Narodil jsem se v únoru roku 1980 v Ústí nad Labem. V šesti letech jsem nastoupil do první třídy na 31. základní školu v Ústí nad Labem, kde jsem se však moc neohřál a od třetí třídy jsem přešel na 4. základní školu s rozšířenou výukou jazyků Elišky Krásnohorské taktéž v Ústí nad Labem.

Na konci povinné školní docházky jsem se dostal před dilema každého žáka. Kam dál?

Po úspešném přijímacím řízení jsem v roce 1994 nastoupil na přírodovědný obor ústeckého Gymnázia Jateční, kde jsem i v roce 1998 odmaturoval z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a výpočetní techniky.

Po absolvování přijímacích řízení jsem nastoupil na strojní fakultu Českého vysokého učení technického, kde jsem však po druhém semestru skončil a další rok nastoupil na VOŠ Okružní v Českých Budějovicích na obor Grafika v elektrotechnice, kde jsem po úspěšně zakončeném roce podal přerušení a znovu vyrazil do matičky stověžaté na ČVUT. Přiznám se, vír velkoměsta a jeho lákadla byla v té době mladické nerozvážnosti větším lákadlem, než studium a znovu jsem studium ukončil.

Následovalo pár týdnů na Úřadu práce, kde mi byla nabídnuta absolventská praxe v Pedagogickém centru, kde jsem fungoval přibližně třičtvtě roku, než jsem byl doporučen jako informatik na nově vzniklý Krajský úřad ústeckého kraje.

Na úřad jsem byl přijat sice jako informatik, ale jelikož nebylo tabulkové místo, skončil jsem oficiálně na oddělění kontroly, kde jsem pracoval přibližně dva roky. Po reorganizaci úřadu jsem byl přidělen k Majetkovému odboru, kde jsem pracoval tři roky, během kterých jsem řešil mnoho různých věcí. Namátkou bych vybral například odprodej škol v přírodě (kdy jsem měl po dobu více než roku na starosti objekt školy v přírodě ve Volyni), realizace průmyslové zóny Triangle u Žatce či příprava systému Evidence a passporizace nemovitého majetku (projekt, který, ač v podstatě hotový a daty naplněný, byl nakonec smeten politiky ze stolu - nejspíš proto, že nechtěli, aby byl přehled o nemovitém majetku kraje).

Během těchto pěti let na úřadu jsem se nechal zlákat a vstoupil jsem do ODS, kde jsem byl po dva roky. Tato zkušenost v kombinaci se stavem, který vládl na úřadu, mne tak znechutila, že jsem 23.12.2005, den před Vánoci, podal výpověď a zařekl se, že s něčím takovým již nechci mít nic společného.

Následujících pět let jsem pracoval pro různé kluby či promotéry na různých pozicích. Od těch nějnižších, dalo by se říci tzv. děveček pro všechno, až po provozního či produkčního.

Situace ve společnosti a v politice se však neustále z mého pohledu zhoršovala a to mne, když se zakládala ústecká pirátská buňka, donutilo vzdát se svého zařeknutí se, že „politiku již nikdy“ a vstoupil jsem do České pirátské strany.

V současné době (třetím rokem) pracuji jako strojní konstruktér v 3D softwaru, kdy se zabývám hlavně navrhováním zásobníků na sypké materiály a různých dopravníků pro stejné materiály.

Tolik asi k mé historii a pojďme se podívat na mé zájmy a koníčky.

Již od mládí mám rád sporty a byl jsem k nim i vychováván. Děda byl tenisovým instruktorem a otec lyžařským. Takže mezi mé sportovní činnosti patří lyže, běžky, tenis, horolezectví, jízda na kolečkových bruslích a nárazově i další sporty.

V šesti letech, jsem se u otcova bratrance, tenkrát profesora průmyslovky, potkal s českým počítačem IQ a od té doby jsou i počítače mým koníčkem. Začínal jsem na české klasice PMD 85/2, později přešel na ATARI 800XE a od roku 1990 měl doma kufříkový počítač s procesorem 8086. Počítače mne drží dodnes a možná i proto byli Piráti jasnou volbou.

Jedním z dalších mých zájmů je historie, kterou považuji za ohromnou studnici vědění a pravd. Nezabývám se určitou dobou či územím, zajímá mě historie jako celek, což souvisí možná s mým názorem, že bychom neměli od sebe jednotlivé, i někdy vzájmně zdánlivě nesouvisející skutečnosti, oddělovat, protože vše souvisí se vším. Velkým zájmem a koníčkem je hudba a kultura. Po více než deset let jsem se angažoval v různých klubech a i jinak hudbě a kultuře pomáhal a často i ze svého náklady platil. Z klubů, na nichž jsem se podílel, mohu jmenovat Cartel, Ulita či Circus.

Jako gymnazistu mne však zajímá i spousta dalších věcí, které zde všechny vyjmenovávat ani nelze. Snad jen by se dalo vyjmenovat pár oblastí, jako je psychologie, filozofie, politika či všemožná věda.

Ponechme zájmy stranou a pojďme se podívat na názory.

Plně uznávám základní principy demokracie a svobody a musím konstatovat, že dnešní stav má k ideálu velmi daleko. Nedělím lidi podle rasy, věku, vzdělání či jakékoli jiné odlišnosti. Jsme všichni lidské bytosti a každý máme stejná práva i povinnosti. Jsem přesvědčen, že peníze, když už si je společnost vymyslela, by měly být prostředkem, ne cílem a měly by v hodnotových žebříčcích lidí být spíše ve spodní části. Jsem idealista a možná až v některých věcech naivista, ale vzdáme-li se ideálů, skončí to špatně. A snad poslední názor (ač bychom mohli o spoustě věcí dlouhé hodiny debatovat)… Jsem pacifista a odmítám dnešní válečné bubnování a celou válečnou mašinerii.

Budete-li mít jakýkoli dotaz, jak ohledně názorů či mé osoby, nestyďte se mi klidně napsat, pokusím se Vám odpovědět. Myslím, že skrývat nemám co. Za svými činy a názory si stojím a snad si je umím i obhájit.

Jakožto kandidát mohu prohlásit, že pokud budu zvolen, ze svých ideálů o společnosti, politice a lidech neustoupím a budu se snažit je prosazovat.

Předem děkuji za podporu u voleb a doufejme, že tyto volby konečně přinesou do našeho státu aspoň trochu toho světla a spravedlnosti.

Kontaktovat mne můžete na vladimir.charvat@pirati.cz nebo na telefonu 606 029 692.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.