• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
typtématermín vydánípíšeodkaz na fórumtvorba(pad, google docs,…)stav
stanoviskopiratekkzačátek záříMichal
Wagner
https://forum.pirati.cz/projektovy-inkubator-jihomoravsky-kraj-f565/piratekk-t17366.htmlhttps://www.pirati.cz/regiony/jiznimorava/list/ao-jmk-1-2013ZRUSENO
stanoviskofsf žatec12.9.2013radek píše se
TZtisková konference o sledování prahazačátek září?adam? plán
TZakce za pravdu brno10.9.2013ivo?https://forum.pirati.cz/projektovy-inkubator-jihomoravsky-kraj-f565/akce-za-pravdu-t17831.html plán
TZpořádání cf - volba 2 členů rp5.9.2013 plán
TZshrnutí cf - předseda, místopředseda8.9.2013 plán
TZdeutschland výsledky plán
TZosvobození knih praha https://forum.pirati.cz/praha-f78/osvobozeni-knih-t18012.html plán
TZco pro vás piráti udělali? plán

Zobrazit oprávnění

Zobrazit oprávnění

Zobrazit oprávnění

Oprávnění ke stránce

  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.