• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lide:vit_jelinek [14.07.2018 10:35] (aktuální)
Ondřej Karas vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Ing. Vít Jelínek ======
 +{{ :​lide:​vit_jelinek.jpg?​200|}}
 +**Vít Jelínek** (*17. dubna 1982 v Ústí nad Labem) si profesní cestu zvolil poměrně brzy a to volbou Vojenské střední školy v Brně, na kterou navázal inženýrským studiem Univerzity obrany v oboru letištní technické zabezpečení. V průběhu studia se zabýval pedagogickou činností zaměřující se na efektivní údržbu letištních pohybových ploch.
 +
 +V současnosti zastává funkci velitele letištní hasičské jednotky na pardubickém letišti. Hlavní náplň práce sestává ze zajištění fungování a rozvoje letištní hasičské jednotky a zabezpečení požární ochrany letiště. Úzce spolupracuje s civilní částí letiště a složkami IZS Pardubického kraje.
 +
 +Podporuje tradiční rodinné hodnoty a komunitní sdílení. ​
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.