• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Lidé » Viktor Mahrik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:viktor_mahrik [03.09.2013 09:21]
Viktor Mahrik
lide:viktor_mahrik [07.12.2015 22:13] (aktuální)
Viktor.Mahrik
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Viktor Mahrik.jpg?​200}} {{ :​lide:​Viktor Mahrik.jpg?​200}}
  
-**Viktor Mahrik** (* 21. dubna 1982) je 4. místopředsedou ​krajského sdružení Praha, garantem programového bodu Rovnoprávnost a spolupracuje s kanceláří senátora Libora Michálka. Viktor se narodil ​a působí v Praze a rád by za Piráty kandidoval do Parlamentu (kandidátská ​řeč je níže).+**Viktor Mahrik** (* 21. dubna 1982) je členem předsednictva ​krajského sdružení Praha a předseda místního sdružení Praha 6. Také je členem finančního výboru zastupitelstva Hlavního Města Prahy.
  
-Vystudoval gymnázium v Praze 6 v Arabské ulici, kde získal klasické vzdělání. V průběhu studia na VŠ se zabýval matematikou,​ pedagogikou,​ informačními technologiemi a nyní studuje Řízení podniku a podnikové finance na VŠFS.  ​+Vystudoval gymnázium v Praze 6 v Arabské ulici, kde získal ​mimo jiné klasické vzdělání. V průběhu studia na VŠ se zabýval matematikou,​ pedagogikou,​ informačními technologiemi a nyní studuje Řízení podniku a podnikové finance na VŠFS.  ​
  
-Během studia se zabýval vzděláváním seniorů v oblasti IT a působil jako lektor rekvalifikačních kurzů. V současné době pracuje jako specialista internetových výzkumů ve společnosti ​MEDIARESEARCH ​a má na starosti výzkum měření návštěvnosti českého internetu.+Během studia se zabýval vzděláváním seniorů v oblasti IT a působil jako lektor rekvalifikačních kurzů. V současné době pracuje jako specialista internetových výzkumů ve společnosti ​Gemius ​a má na starosti výzkum měření návštěvnosti českého internetu.
  
-V rámci svého působení v Pirátské straně by Viktor rád přispěl k tomu, aby se lidé spojili a začali spolupracovat na pozitivní změně politiky a společnosti. Česko by mělo být  zemí, ve které budou mít lidé rovné postavení bez ohledu na pohlaví, věk, rasua přesvědčení. ​+V rámci svého působení v Pirátské straně by Viktor rád přispěl k tomu, aby se lidé spojili a začali spolupracovat na pozitivní změně politiky a společnosti. Česko by mělo být zemí, ve které budou mít lidé rovné postavení bez ohledu na pohlaví, věk, rasu a přesvědčení. ​
  
 Mezi Viktorovy zájmy patří internet, kultura a sebevzdělávání. Mezi Viktorovy zájmy patří internet, kultura a sebevzdělávání.
  
-<!-- [[lide/​viktor_mahrik/​miniblog|Miniblog]] -->+**E-mail:​** ​[[Viktor.Mahrik@pirati.cz]]
  
-Kandidátská ​řeč v rámci ​primárek:+====== Starší informace ====== 
 + 
 +======= Profil Kandidáta do zastupitelstva Prahy 6 ======= 
 + 
 +V současné chvíli kandiduji jako lídr do zastupitelstva Prahy 6. Dále kandiduji do zastupitelstva Hl. m. Prahy na 5. místě kandidátky. 
 + 
 +Proč jsem se rozhodl vést Piráty na radnici na Praze 6? 
 + 
 +Na Praze 6 jsem se narodil a celý život žiji v Ruzyni. Rád bych tu i jednou vychoval své děti. Proto chci, aby Praha 6 zůstala i v budoucnosti krásné místo k životu. Nemohu se dívat na to, jak radní rozprodávají obecní majetek a následně peníze rozházejí. Vždyť rozpočet na rok 2014 počítá s tím, že se utratí dvakrát tolik, než kolik Praha 6 získá. Jako Pirát zastupitel chci spustit projekt pirátské radnice. Pirátská radnice hospodaří s dlouhodobě vyrovnaným rozpočtem, zveřejňuje veškeré smlouvy na internetu, stejně tak má transparentní účet a účetnictví (což obnáší i zveřejňování všech faktur). Každá koruna, kterou městská část utratí, musí být na internetu dohledatelná. Rozpočet a jeho plnění mají být v přehledné formě zveřejněny na internetu. To samé by mělo platit i pro společnosti,​ které městská část financuje nebo řídí. Příkladem takové společnosti můžbýt např. SNEO, které pracuje se stamiliónovým rozpočtem 
 + 
 +Zajímá Vás, proč byste měli podporovat zrovna pirátskou kandidátku?​ Chtěli byste se dozvědět více o Pirátech a Pirátském hnutí? Prosím, ​věnujte tedy pozornost následujícím odkazům: 
 + 
 +  * Informace o Pirátském hnutí a o pirátství najdete zde: [[http://​piratstvi.cz|Pirátství]] 
 +  * Pirátské internetové noviny: [[http://​piratskelisty.cz|Pirátské listy]] 
 +  * Informace o programu Pirátů na Praze 6 najdete zde [[http://​praha6.pirati.cz|praha6.pirati.cz]] 
 + 
 + 
 +Pokud Vás zajímají bližší informace o mé osobě, čtěte prosím níže. 
 + 
 +======== Co dělám pro Piráty ======== 
 + 
 +rámci ​Pirátské strany jsem nyní členem předsednictva v Krajském sdružení Praha. Mimo účasti na volební kampani do EP jsem také pověřeným koordinátorem kampaně do komunálních voleb na Praze 6 (tyto volby se uskuteční na podzim tohoto roku). V minulosti jsem byl také garantem programového bodu Rovnoprávnost. V rámci této funkce jsem odpovídal na dotazy týkající se Rovnoprávnosti a vydal jsem za Pirátskou stranu několik stanovisek. Této funkce jsem se ale později vzdal z časových důvodů. Více zde[[program/​rovnopravnost|Rovnoprávnost]] 
 + 
 +======== Co dělám v pracovním životě ======== 
 + 
 +Jsem zaměstnancem ve společnosti MEDIARESEARCH,​ která se (společně se svými dceřinkami) zabývá velkými mediálními výzkumy na českém trhu. Mezi hlavní projekty patří měření sledovanosti televizí za pomoci peoplemetrů. MEDIARESEARCH je také subdodavatelem měření návštěvnosti českého internetu, který se nazývá NetMonitor. Právě projekt měření návštěvnosti NetMonitor mám v rámci společnosti na starosti já. Projektu NetMonitoru se účastní cca 450 nejvýznamnějších reklamních serverů v ČR. Má práce spočívá v poskytování metodického poradenství zadavateli výzkumu, poskytování klientského servisu zapojeným webům, produkce dat o návštěvnosti a sociodemografii serverů, provádění analýz na datech atd.  
 + 
 +======== Co dělám ve volném čase ======== 
 + 
 +Mimo toho, že jsem nadšencem do internetu a nových technologií,​ mě v životě velmi inspiruje hudba a obecně umění všeho druhu. Pokud tedy zrovna nejsem na internetu, rád zajdu na koncert, do divadla či na výstavu.  
 +  
 +======= Profil Kandidáta do Evropského Parlamentu ======= 
 + 
 +======== Proč kandiduji do Evropského parlamentu ======== 
 + 
 +Možnost pracovat pro Piráty a jejich voliče na plný úvazek a prosazovat pirátské myšlenky i mimo naši malou republiku v rámci Evropy, mít možnost něco změnit a přispět k tomu, aby se v rámci EU přijímaly lepší směrnice a nařízení,​ tomu se nedá odolat. Práce v Evropském parlamentu má i další velkou výhodu: Je to nejdemokratičtější orgán v EU. Členové EP nejsou na zahraniční misi, kam je vyslala vláda ČR, a nemusí tedy hájit "​oficiální zájmy ČR". Tyto zájmy jsou navíc nyní tak vágně definovány,​ že z nás mají ve světě spíše legraci. 
 + 
 +Europoslanec je na zahraniční misi, kam ho vyslali samotní občané, a hájí tedy zájmy svých voličů, kteří mu dali svou důvěru. Kdo by takovou práci nechtěl dělat? Věřím, že o podobnou práci by se ucházel každý, kdo by měl tu možnost. Bohužel práce v EP klade na uchazeče přísné nároky a ne každý má možnost je naplnit. 
 + 
 +Já díky Bohu tuto možnost mám: Jsem bezúhonný,​ bez závazků, ovládám cizí jazyky (angličtinu,​ němčinu a klidně se naučím i třetí jazyk, když to bude užitečné) a jsem nadšený pro politickou práci, včetně formálních jednání a legislativního procesu. Jsem přesvědčený,​ že bych se v Evropském parlamentu neztratil a byl bych skvělou součástí celoevropského pirátského týmu bez ohledu na to, odkud by jeho členové pocházeli. Samotná bitva o parlament se odehrává na celoevropské úrovni a já jsem velmi rád, že jsem její součástí. 
 + 
 +Díky celoevropské spolupráci Pirátů existuje jejich skvělý celoevropský program do EP. Osobně se mi tento program velmi líbí, ale bohužel v naší společnosti jsou zatím stále pirátská témata na pozadí zájmu. Proto je naším úkolem s programem seznámit širší veřejnost a přesvědčit ji, že témata v programu jsou opravdu důležitá. Cestu vidím právě v přiblížení důsledků programu pro běžný život lidí. Hlavním sdělením je, že Piráti podporují tvorbu (v kultuře) a výrobu (v dalších průmyslech),​ a to právě skrze revizi autorského zákona a patentové politiky, podporou svobodného softwaru a svobodných licencí a neposlední řadě také podporou vzdělanostni společnosti. Ukázalo, se že Piráti měli s nutností revize autorského zákona pravdu, protože se jednání o autorském zákonu skutečně na půdě EU odehrává. I občané ČR měli možnost autorský zákon na jaře připomínkovat. Autorský zákon nyní vyhrál také anketu o absurditu roku (viz. [[http://​www.rozhlas.cz/​zpravy/​politika/​_zprava/​absurditou-roku-2013-je-autorsky-zakon-rozhodli-lide-v-ankete--1347306|Absurditou roku 2013 je autorský zákon, rozhodli lidé v anketě]]). ​  
 + 
 +Co budeme v EP dělat? Jak napsal Marcel Kolaja, což je skutečný odborník se zkušenostmi z EP: 
 + 
 +    * Budeme efektivní. Budeme mít společnou kancelář s ostatními MEPy jiných Pirátských stran. Tím budeme efektivní jak finančně, tak po stránce prosazování našich zájmů. 
 +    * Budeme informovat. Média o dění v EU vůbec neinformují,​ přitom legislativní proces v EU je poměrně dlouhý a mnohem transparentnější. Např. Evropská komise má povinnost před navržením legislativy vypsat veřejnou konzultaci, do které se může zapojit libovolný občan EU. 
 +    * Budeme transparentní a budeme oznamovat lobbing. 
 +    * Budeme vyžadovat reformu kopírovacích omezení, omezení šmírování a ochranu soukromí občanů. 
 +    * Budeme zamítat nesmysly jako zákaz žárovek. 
 +    * Budeme pořádat semináře a diskusní panely v EP, viz. "​Budeme informovat"​. 
 + 
 +Toto jsou opravdu důležité body, které současní MEP podceňují. Informovat a občas hlasovat ale nestačí. Já bych k tomu doplnil, že budeme makat, budeme se prokousávat návrhy, které nám přistanou na stůl, budeme podávat pozměňovací návrhy a budeme v rámci jednání naše návrhy prosazovat tak, aby rozhodnutí EP byla co nejkvalitnější. Nebude to lehké, ale já se této práce nebojím.
  
-  Rád bych za Piráty kandidoval do Parlamentu. Jako Pirát bych komunikoval bych přímo se členskou základnou (pokud možno bez umělých spojek), zveřejňoval bych pracovní materiály, poodhalil zákulisí jednání, diskutoval s vámi o zákonech. Tímto bych tak částečně naplnil jeden za záměrů Pirátů: Zapojit veřejnost do legislativního procesu. Samozřejmě bych také prosazoval Pirátský program, nicméně prosadit některé změny zákonů může být běh na dlouhot trať. Zapojit ale členskou základnu a veřejnost, to se může udělat okamžitě po dobytí parlamentu. 
-  ​ 
-  Jako garant programového bodu rovnoprávnost bych předložil minimálně zákon o sociálním bydlení, který ČR potřebuje jako koza drbání. Je to sice jen malý krok k zlepšení sociální situace v některých oblastech, ale je podstatný. 
-  ​ 
-  Vzhledem k tomu, že jsem jako výzkumník zodpovědný za to, aby se nám do výzkumné metodiky a do dat nedostaly žádné blbosti, v parlamentu bych hlídal, aby se nám nedostali blbosti do našich zákonů. Již nyní se podílím na připomínkování zákonů pro našeho senátora Libor Michálka, čili mám představu, co to znamená. Další dovednosti jak se pohybovat v politickém prostředí,​ jednat a vyjednávat jsem získal při účasti a později i přípravě Pražského Modelu Spojených národů. Věřím tedy, že bych byl dobrý poslanec, který by zvýšil transparenci jednání v poslanecké sněmovně. 
  
-**E-mail:** [[Viktor.Mahrik@pirati.cz]] 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/viktor_mahrik.1378200070.txt.gz · Poslední úprava: 03.09.2013 09:21 autor: Viktor Mahrik