• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veronika Muchlová Mühlsteinová

veronika_muchlova.jpg

Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová DiS. Nar. 1978 Vystudovala Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, obor všeobecná sestra, a Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Příbrami, obor ošetřovatelství. Pracuje v Psychiatrické léčebně ve Lnářích jako zastupující staniční sestra a manažerka kvality, externě vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií. Podporuje záchranu opuštěných a týraných zvířat.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.