• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Veronika Muchlová Mühlsteinová

veronika_muchlova.jpg

Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová DiS. Nar. 1978 Vystudovala Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, obor všeobecná sestra, a Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Příbrami, obor ošetřovatelství. Pracuje v Psychiatrické léčebně ve Lnářích jako zastupující staniční sestra a manažerka kvality, externě vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií. Podporuje záchranu opuštěných a týraných zvířat.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.