• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vendula Svobodová

vendula_svobodova.jpg

Vendula Svobodová funguje jako koordinátorka krajského sdružení JMK v Pirátské straně. Pochází z Moravskobudějovicka, ale už 5 let žije v Brně.

Vystudovala gymnázium v Moravských Budějovicích a pokračovala na Geografickém ústavu PřF Masarykovy univerzity, kde vystudovala obor Aplikovaná geografie (Mgr.) s tématem diplomové práce mocenské vztahy mezi městem a jeho místními částmi. Následně nastoupila na doktorské studium - obor Sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr.). V průběhu studia absolvovala zahraniční studijní pobyty v Německu (Berlin) a Rakousku (Krems an der Doanu). V rámci své disertační práce se soustředí na problematiku participace obyvatel a veřejného prostoru. Také byla součástí několik univerzitních projektů (INTERREG V-A Rakousko-ČR) s přeshraniční tématikou zaměřující se na turismus. V průběhu studia prošla brněnskými firmami GaREP a ENVIPARTNER s.r.o.

Angažuje se v rámci Sboru dobrovolných hasičů, kde se podílí na organizaci sportovních i kulturních akcí, dále se pak zapojuje do akcí aktivizující občanskou společnost. Mezi její zájmy patří politika, sport, kultura a životní prostředí.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/vendula_svobodova.txt · Poslední úprava: 18.01.2021 08:16 autor: vendula.svobodova1