• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mgr. Václav Láska

Václav Láska Narozen

roku 1974 v Rakovníku

Studium

Andragogika na VŠ pedagogické v Hradci Králové a práva na Právnické fakultě ZU v Plzni

Profesní zkušenosti

advokát

bývalý policejní vyšetřovatel

bývalý předseda správní rady Transparency International

Od 18 let pracoval v řadách Policie ČR. Začínal jako řadový policista na obvodním oddělení. Později pracoval jako asistent vyšetřovatele a posléze vyšetřovatel na Krajském úřadu vyšetřování se specializací na hospodářskou kriminalitu. V roce 1999 nastoupil na Úřad finanční kriminality a ochrany státu (ÚFKOS), kde vedl vyšetřování související s IPB a s Harvardskými fondy. Po zániku ÚFKOS v roce 2003 opustil řady policie, krátce pracoval v oblasti ekonomického poradenství a v roce 2007 působil několik měsíců také v bezpečnostní agentuře ABL.

Od roku 2004 se věnuje právní praxi. V červenci 2007 zamítl ministr vnitra Ivan Langer Láskovu žádost o zbavení mlčenlivosti, jejíž schválení by mu umožnilo vypovídat v USA v kauze Viktora Koženého. Podle mluvčí Aleny Vokráčkové byla důvodem „odlišnost právních systémů obou zemí“. V roce 2011 analyzoval kauzu Promopro, podal ve věci trestní oznámení, které vedlo k zahájení trestního stíhání vysokých státních úředníků. V roce 2012 prováděl prověrku smluvních vztahů Dopravního podniku hl.m. Prahy, která vyústila v řadu trestních oznámení na bývalý management podniku, advokáty a známé pražské podnikatele.

Kandidátský program

Při formulaci svého kandidátského programu jsem si plně vědom toho, čeho reálně může dosáhnout jediný senátor. Proto můj program a mé sliby jsou střídmé a snažím se je udržet v realitě možností senátora.

Stanu-li se senátorem, chci se věnovat následujícím činnostem.

1) Budu svoji činnost v legislativní oblasti soustředit na svoji dvacetiletou odbornost. A tou je právo, justice, spravedlnost, ozbrojené sbory. Při projednávání zákonů v této oblasti budu obzvláště pečlivý v pročítání zákonů. Budu v nich hledat skryté miny, které mohly být do zákonů vpašovány předchozím legislativním procesem. Budu se znalostí praxe domýšlet dopad a skutečné fungování takových zákonů a o svých poznatcích informovat ostatní senátory a veřejnost. Budu se v rámci daných možností snažit i o vlastní legislativní aktivitu v dané oblasti.

2) Budu poskytovat podporu neziskovým watchdogovým aktivitám. Budu zaštiťovat a zviditelňovat jejich akce svým jménem a senátorským mandátem. Budu jim dávat prostor k prezentaci jejich práce na půdě Senátu. Budu sbírat jejich poznatky a pomáhat jim v realizaci legislativních záměrů vyplývajících z jejich zkušenosti a práce.

3) Budu se nadále věnovat boji s kriminalitou v první linii. Hodlám si ponechat svoji advokátní kancelář a nadále se věnovat zastupování poškozených trestnou činností, zastupování whistleblowerů a odhalování trestné činnosti obdobně, jak jsem činil například v kauzách pražského dopravního podniku, PROMOPRO či v kauze exposlanců Tluchoře a spol.

4) Při hlasování o zákonech mimo svoji odbornost budu dbát na to, aby projednávané návrhy zákonů byly souladné s principy a zásadami, které prosazuji politické strany, o jejichž podporu jsem se opřel v předvolební kampani.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.