• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Štěpán Drtina

Byl lídrem pirátské kandidátky v Kutné Hoře. Po komunálních volbách se zde stal jedním ze dvou pirátských zastupitelů a po úspěšných koaličních jednáních též radním s gescí kultura a památková péče. Na prvním zasedání komise pro památkovou péči byl zvolen jejím předsedou.

V listopadu 2018 se stal prvním místopředsedou krajského sdružení Středočeský kraj. Narodil se v Čáslavi, ale celý život žije v Kutné Hoře, kde také navštěvoval základní školu a následně Církevní gymnázium. Po maturitě odešel studovat Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde v červnu roku 2017 získal bakalářský titul v oboru historie – společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. V současnosti studuje na Filozofické fakultě obor novodobé české a československé dějiny. Ve své bakalářské práci se věnoval studiu pozdně středověkých kutnohorských městských knih. V diplomové práci se zabývá opět nepoznanou stránkou místních dějin, kdy mapuje činnost KSČ po roce 1945 a především události roku 1948 na Kutnohorsku. Kromě jiného rád pracuje s mládeží, několik sezón po sobě jezdil jako vychovatel na školy v přírodě. Je též aktivním sportovcem. Pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové pro oblast památkové péče.

kontakt: stepan.drtina@pirati.cz, 775 221 705

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.