• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Štefan Horvát

stefan_horvat.jpg

Štefan Horvát je mu 40 let a bydlí od roku 2006 v Duchcově. V současné době je zaměstnán jako pracovník v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Květina pod o. s. Květina.

Dlouhodobě se věnuje problematice sociálního vyloučení, zejména problematice sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách. Důvodem tohoto mého zaměření jsou jeho osobní zkušenosti se životem ve zmíněné lokalitě a také skutečnost, že na základě své etnicity náleží k minoritní části společnosti v rámci naší země.

Zajímá se o současné problémy Romů už více jak 10 let. V této souvislosti v roce 2006 založil občanské sdružení Kereka a na území města Duchcova realizoval obecně prospěšné projekty ve prospěch místní komunity. V roce 2010 z rodinných důvodů musel této činnosti zanechat. V roce 2011 opět pocítil potřebu věnovat se zmíněné problematice a z tohoto důvodu absolvoval rekvalifikační kurz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s cílem získat zaměstnání jako pracovník v sociálních službách.

V této chvíli se také zabývá současným děním v Duchcově kde žije a pracuje. A to hlavně díky jeho etnicitě, ale i jako občan, který nemůže tolerovat jakékoli projevy radikalizmu a fašizmu, kterým se v současné době velice dobře daří na poli regionálním ale i celorepublikovém.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.