• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanislav Kovář

stanislav_kovar.jpg

Stanislav Kovář Narodil jsem se 19.5.1953 v Brně a vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně – obor urbanismus. Od roku 1977 jsem byl zaměstnán jako projektant v krajském urbanistickém středisku Stavoprojektu v Č.Budějovicích. V roce 1990 jsem působil jako vedoucí tohoto střediska, v letech 1991-2 potom jako vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí na Magistrátu města České Budějovice. V roce 1991 jsem získal titul kandidáta věd na FA ČVUT v Praze za práci „Vyhodnocení využití městského území“, kde jsem rozvinul analytické a syntetické metody exaktního hodnocení urbanistických a ekologických úloh.

Od roku 1992 působím jako autorizovaný architekt ČKA, majitel firmy ÚP STUDIO, od roku 1995 jsem jednatelem firmy A-SPEKTRUM s.r.o., která poskytuje komplexní projektové, poradenské a informační služby v oblasti životního prostředí a stavební biologie a zpracovává posudky EIA a SEA.

Jsem členem Spolku pro obnovu venkova, Asociace energetických specialistů a předsedou spolku za obrodu architektury ARCHITERIKA, jsem členem Památkové komise Magistrátního města České Budějovice, byl jsem také členem komise pro Strategický plán rozvoje města České Budějovice. Jsem autorem patentu a užitného vzoru, autorem řady publikovaných odborných článků o architektuře a životním prostředí a autorem knihy „Harmonie ekodomu“ a „Feng šuej podle našich předků“. Prosazuji potřebu regionální a kontextuální architektury, alternativních zdrojů tepla a alternativní dopravy.

Ve volbách 2014 kandiduji do Senátu za Stranu zelených a s podporou Pirátů.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.