• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Stanislav Haviar

stanislav_haviar.jpg

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. (* 22. června 1986) je členem Pirátské strany.

Studoval na gymnáziu v Klatovech a poté fyziku na Matfyzu na Univerzitě Karlově v Praze. Soustředil se na vývoj nových materiálů a jejich expertní analýzu. V tomto zaměření pokračuje i na své současné pozici výzkumníka a pedagoga na Západočeské univerzitě v Plzni (Fakulta aplikovaných věd, centrum NTIS). S manželkou a třemi dětmi žije v Klatovech.

Je zakládajícím členem sdružení Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání v Klatovech, který prosazuje a propaguje inovativní vzdělávací přístupy ve školách, organizuje přednášky a besedy na téma vzdělávání a snaží se přesvědčit město, že potřebuje demokratickou školu pro výchovu dětí do demokratické společnosti. Organizuje přednášky a besedy na téma vzdělávání, mezi nimi i každoroční konferenci Radost z poznávání.

Volný čas tráví nejraději s rodinou, v dílně, na zahradě, s kapelou nebo na kole. Případně s rodinou na kole anebo s kapelou v hospodě. :-)

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.