• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Stanislav Haviar

FocusArea=111111111

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. (* 22. června 1986) je příznivcem Pirátské strany.

Studoval na gymnáziu v Klatovech a poté fyziku na Matfyzu na Univerzitě Karlově v Praze. Soustředil se na vývoj nových materiálů a jejich expertní analýzu. V tomto zaměření pokračuje i na své současné pozici výzkumníka a pedagoga na Západočeské univerzitě v Plzni (Fakulta aplikovaných věd, centrum NTIS).

Bydlí s rodinou v Klatovech. Je zakládajícím členem sdružení Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání v Klatovech, který prosazuje a propaguje inovativní vzdělávací přístupy ve školách, organizuje přednášky a besedy na téma vzdělávání a snaží se přesvědčit město, že potřebuje demokratickou školu pro výchovu dětí do demokratické společnosti.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.