• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Šárka Václavíková

Šárka Václavíková

Šárka Václavíková (*20. září 1992) u Pirátů začala na jaře roku 2018 jako celostátní koordinátorka kampaně komunálních voleb. Na jaře 2019 se zapojila jako zmocněnkyně pro volby do Evropského parlamentu a vypomohla také jako koordinátorka krajského sdružení Jihomoravského kraje a volební manažerka Jiřího Kadeřávka. Poté působila v Moravskoslezském kraji jako Volební koordinátorka pro krajské volby 2020. Od prosince 2020 je předsedkyní Young Pirates of Europe. Narodila se v Krnově, v Ostravě vystudovala základní uměleckou školu a v Bruntále osmileté gymnázium, za studiem se pak přestěhovala do Brna, dnes je zpět v Ostravě.

V Brně se 5 let věnovala občanskému aktivismu – pořádala protestní a vzpomínkové akce. Živí se v oblasti marketingu jako produkční a event manažerka. Aktivně se zajímá o politiku od sedmi let – proto ji nejvíce baví práce na politických kampaních. Od aktivismu přešla k aktivní podpoře České pirátské strany jako členka a dobrovolnice. Hlas ulice bývá často nekonkrétní a roztříštěný, proto jí dává větší smysl pomoci konkrétní politické straně a konkrétním politikům v jejich úsilí.

Ve volném čase se věnuje svému psovi Damiánovi, želvě Želvákovi a kočce Gigi. Ráda čte knihy, navštěvuje různé kulturní akce a maluje.

Funkce: Správkyně v Supertajnápirátskáskupinatopsecretvoe https://www.facebook.com/groups/2017699364980792

President of Young Pirates of Europe

E-mail: sarka.vaclavikova@pirati.cz Tel.: +420 778 111 476 FB: https://www.facebook.com/SharkaVaclavikova/

„Nasrat jako.“ – Andrej Babiš Šárce Václavíkové poté, co se jí odmítl podepsat do knihy Boss Babiš

„Máte nůž?„ - „Ne. My máme Šárku. Ona je z Bruntálu.“ – Miroslav Mašek

___ (born 20th September 1992)

Started to work for the Czech Pirate Party in spring 2018 as a national campaign coordinator for the communal elections. In spring 2019 helped as a representative to organize the EP elections and also as a regional South Moravian coordinator and election manager of Jiří Kadeřávek (founder of the Party and a Senate candidate). She then worked as an election coordinator for the 2020 regional elections in the Moravian-Silesian region. Born in Krnov, studied Basic school of Arts in Ostrava and eight years of grammar school in Bruntál, now she lives back in Ostrava. She is President of Young Pirates of Europe until December 2020.

In Brno, she was for 5 years involved in public activism – organizing protests and memorial events.

She earns for living in the area of marketing as a marketing manager. She has been actively interested in politics since the age of seven – that's why she likes the most to be involved in election campaigns. From activism, she fluently switched to active support of the Czech Pirate Party as a member and a volunteer.

The voice of the street is often fragmented and fuzzy, that's why she finds more sense in helping a concrete political party and politicians in their effort.

In her leisure time, she takes care of her dog Damian, turtle Želvák and cat Gigi. She likes reading books, visiting various cultural events and drawing.

Occupation: Admin in the FB Super Secret Pirate Group Dude (https://www.facebook.com/groups/2017699364980792)

President of Young Pirates of Europe

E-mail: sarka.vaclavikova@pirati.cz Tel.: +420 778 111 476 FB: https://www.facebook.com/SharkaVaclavikova/

„Fuck that!“ – Prime minister Andrej Babiš, after he had refused to sign into her book Boss Babiš, written by Czech journalist Jaroslav Kmenta

„Do you have a knife?“ „No, we have Šárka, she is from Bruntál!“ – Miroslav Mašek

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/sarka_vaclavikova.txt · Poslední úprava: 23.12.2020 12:45 autor: sarka.vaclavikova