• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Romana Vlčková

Romana Vlčková (* 12. prosinec 1952) je příznivec Pirátské strany.

Pochází a žije v Ústí nad Labem.

Vystudovala pedagogiku na PF UP v Olomouci. Sociální práci studovala v rámci 5 letého mezinárodního projektu CIP a CWRU, Cleveland (1997 - 2002).

Původním povoláním fyzioterapeut, pak sociální pracovnice a lektorka.

Zabývá se vzdělávacími projekty na poli sociální práce, péče o seniory a péče o osoby postižené Alzheimerovou chorobou.

Účastnila se řady studijních a pracovních stáží v několika evropských zemí a USA.

Dva roky pracovala a vzdělávala se ve Velké Británii v sociálních službách a zdravotnictví. (2005 - 2007)

Pracovala jako sociální pracovnice v Ústeckém Arcusu. V současnosti pracuje jako lektorka v oblasti sociálních služeb.

Lektorka – prohlubování lektorských dovedností a rozšiřování znalostí, obor AD, PKF, komunikace, restrikce, stimulace, reminiscence, agresivita a dal.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s porušováním lidských práv.

Je vdaná, má dvě dospělé děti

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.