• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:romana_korosi [09.01.2019 23:57]
Romana Korosi
lide:romana_korosi [09.01.2019 23:58] (aktuální)
Romana Korosi
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Romana Korosi.jpg?​200}} {{ :​lide:​Romana Korosi.jpg?​200}}
  
-Romana Korosi v Pirátské straně jsem od ledna 2018. Pocházím z Ostravy, kde nyní i žiji. ​+Pirátské straně jsem od ledna 2018. Pocházím z Ostravy, kde nyní i žiji. ​
 Zajímám se o sociální problematiku,​ která ​ mi je  jako matce samoživitelce velice blízká. ​ Zajímám se o sociální problematiku,​ která ​ mi je  jako matce samoživitelce velice blízká. ​
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.