• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Lidé » renata_gehringer

Mgr. et Bc. Renata Gehringer (*27. března 1970, Vsetín)

Bez politické příslušnosti.

Středoškolská studia jsem absolvovala na SPŠE v Rožnově pod Radhoštěm v oboru mikroelektronika. Poté jsem krátce působila jako technický pracovník v Deza a. s. Poté jsem studovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity učitelství matematiky a základů techniky pro základní a střední školy. Byl mi udělen akademický titul „Mgr“.

Po mateřské dovolené jsem v roce 1995 nastoupila do pracovního poměru v ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí jako učitelka. V roce 2002 jsem byla KÚ Zlín jmenována okresním garantem matematických soutěží. (2016 byla ředitelkou školy tato prestižní činnost školy bez vědomí a souhlasu garanta ukončena.)

Absolvovala jsem vzdělávací program „Prevence sociálně patologických jevů“ na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Studiem jsem čerpala znalosti efektivní prevence proti nežádoucím sociálním, morálním a právním normám společnosti. Působím jako přísedící v trestním úseku Okresního soudu. Zapojování do soudní činnosti mi rozšiřuje znalosti z oblasti trestního řádu.

Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci jsem vystudovala pedagogický modul oboru „Teologické nauky“. Studia jsem završila s „červeným diplomem“ a získala akademický titul „Bc“. Nyní působím jako učitelka matematiky a informační a komunikační technologie na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České v Odrách.

Mám dvě dospělé dcery a vychovávám chlapce, který na základě životních tragédií přišel o oba rodiče. Jsem babičkou čtyř vnoučat: Filipa, Vojtěcha, Marie a Johanky, což s láskou a poděkováním Bohu vnímám jako životní dary nejcennější.

Jsem vdaná za muže, který je mi životní oporou. Společně se zúčastňujeme moto-akcí. Mezi mé další zájmy patří sporty (plavání, lyžování, bruslení), cestování, houbaření, boloňský psík a sebevzdělávání v oblasti přírodních i duchovních věd. Jsem životní optimista, bojovník za spravedlnost, kompetentnost a čestnost na vedoucích postech. Usiluji o slušné zacházení s lidmi i se zvířaty. Žiji v přesvědčení, že zdravý rozum a pravda vítězí.

Zajímám se o politické dění našeho města, zejména o problematiku školství. Postupy a rozhodování vedení Města Valašské Meziříčí, některých radních a vedoucí OŠKS mne uvádí již nejen v tichý úžas, ale i v to, abych se do politického dění města zapojila i já sama…

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/renata_gehringer.txt · Poslední úprava: 27.07.2018 14:50 autor: Denis.Rychtar