• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:petr_zamecnik [13.10.2021 09:14]
petr.zamecnik
lide:petr_zamecnik [13.10.2021 10:03]
petr.zamecnik
Řádek 7: Řádek 7:
 Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě,​ doktorské studium\\ pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci. Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě,​ doktorské studium\\ pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci.
  
-V současnosti pracuje jako sociální vědec v Centru dopravního výzkumu a dále působí\\ na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitě. Zaměřuje se na dopady technologických\\ a globálních změn na společnost, ​dopravupsychologii ​etiku. Velmi vážně bere zprávy\\ Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).+V současnosti pracuje jako sociální vědec v Centru dopravního výzkumu a dále působí\\ na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitě. Zaměřuje se na dopady technologických\\ a globálních změn na společnost, ​dále působí v oblastech dopravypsychologie ​etiky.\\ Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).
  
 Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost,​ globální změny\\ klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,\\ kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální. Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost,​ globální změny\\ klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,\\ kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální.
 +
 +Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti;​ nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny (pro koho je náboženský text důležitější než ústava, nemá v Evropě co dělat); zastropování množství peněz a majetku, které může jeden člověk vlastnit; radikální snížení možnoství reklamy jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování či zásadní reformu vzdělávání.
  
 Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě. Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_zamecnik.txt · Poslední úprava: 13.10.2021 10:03 autor: petr.zamecnik