• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
lide:petr_zamecnik [19.09.2012 18:21]
Tomas Vymazal
lide:petr_zamecnik [13.10.2021 10:02]
petr.zamecnik
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník ======+====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D. ======
  
-{{:​lide:​petr_zamecnik.jpg?​200|}}+{{ :​lide:​petr_zamecnik.jpg?​200|}}
  
-Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází z Brna,\\ kde také aktuálně žije se svou ženou a dvěma dětmi.+Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází z Brna,\\ kde také aktuálně žije.
  
-Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě, ​za což získal titul Mgr.\\ V průběhu studia se specializoval na problematiku lidského faktoru ​dopravě, zejména na řidičskou agresivitu.+Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě, ​doktorské studium\\ pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci.
  
-V současnosti pracuje jako dopravní psycholog ​v Centru dopravního výzkumu ​v.v.i., zaměřuje se na resocializační programy pro řidiče ​mobilitu stárnoucí populace.+V současnosti pracuje jako sociální vědec ​v Centru dopravního výzkumu ​a dále působí\\ na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitěZaměřuje se na dopady technologických\\ a globálních změn na společnost, dále působí v oblastech dopravy, psychologie ​etiky.\\ Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).
  
-Ve volném čase se věnuje ​in-line bruslení ​novým médiím.+Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost,​ globální změny\\ klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,\\ kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální. 
 + 
 +Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti;​ nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny (pro koho je náboženský text důležitější než ústava, nemá v Evropě co dělat); zastropování množství peněz a majetku které může jeden člověk vlastnit; radikální snížení možnoství reklamy jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování či zásadní reformu vzdělávání. 
 + 
 +Ve volném čase se věnuje ​cestování ​přírodě.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_zamecnik.txt · Poslední úprava: 13.10.2021 10:03 autor: petr.zamecnik