• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:petr_zamecnik [19.09.2012 18:19]
Tomas Vymazal
lide:petr_zamecnik [13.10.2021 10:03]
petr.zamecnik
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník ======+====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D. ======
  
-Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází z Brna,\\ kde také aktuálně žije se svou ženou a dvěma dětmi.+{{ :​lide:​petr_zamecnik.jpg?200|}}
  
-Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitěza což získal titul Mgr.\\ V průběhu studia se specializoval na problematiku lidského faktoru v dopravě, zejména na řidičskou agresivitu.+Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází z Brna,\\ kde také aktuálně žije.
  
-V současnosti pracuje jako dopravní psycholog v Centru dopravního výzkumu v.v.i., zaměřuje se na resocializační programy pro řidiče a mobilitu stárnoucí populace.+Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě,​ doktorské studium\\ pak absolvoval ​na Palackého univerzitě v Olomouci.
  
-Ve volném čase se věnuje ​in-line bruslení ​novým médiím.+V současnosti pracuje jako sociální vědec v Centru dopravního výzkumu a dále působí\\ na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitě. Zaměřuje se na dopady technologických\\ a globálních změn na společnost,​ dále působí v oblastech dopravy, psychologie a etiky.\\ Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). 
 + 
 +Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost,​ globální změny\\ klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,\\ kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální. 
 + 
 +Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti;​ nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny (pro koho je náboženský text důležitější než ústava, nemá v Evropě co dělat); zastropování množství peněz a majetku, které může jeden člověk vlastnit; radikální snížení možnoství reklamy jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování či zásadní reformu vzdělávání. 
 + 
 +Ve volném čase se věnuje ​cestování ​přírodě.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_zamecnik.txt · Poslední úprava: 13.10.2021 10:03 autor: petr.zamecnik