• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
lide:petr_polacek [15.09.2019 09:00]
petr.polacek
lide:petr_polacek [25.05.2021 22:46]
petr.polacek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :lide:Petr Poláček.jpg?​200}} {{ :lide:Petr Poláček.jpg?​200}}
  
-**Petr Poláček** (* 1. února ​1980) Je rodilý dobrušťák. Po gymnáziu vystudoval obor učitelství 2. stupně matematika - zeměpis na pedagogické fakultě MU v Brně, kde působil 6 let jako člen Akademického senátu fakulty (z toho 5 let předseda studentské komory) a 3 roky jako člen Akademického senátu Masarykovy univerzity. Pracovně se dlouhodobě věnoval vlastní jazykové škole. ​Aktuálně působí ​jako PR manager a mediální zástupce Pirátů ​Královéhradeckém kraji. Dále se částečně jako OSVČ věnuje dalším projektům a koníčkům:​ půjčovna servis ​SKI a SNB, pořadatel ​festivalu netradičních her a aktivit Dobruška FEST, organizace ​teambuildingových ​aktivit ​a lyžařských zájezdů. +**Petr Poláček** (* 1980) je rodilý dobrušťák. Aktuálně člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (člen Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva KHK, člen Výboru pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti Zastupitelstva KHK, místopředseda Komise pro cestovní ruch Rady KHK) a zároveň člen Zastupitelstva města Dobrušky. Po gymnáziu vystudoval obor učitelství 2. stupně matematika - zeměpis na pedagogické fakultě MU v Brně, kde působil 6 let jako člen Akademického senátu fakulty (z toho 5 let předseda studentské komory) a 3 roky jako člen Akademického senátu Masarykovy univerzity. Pracovně se dlouhodobě věnoval vlastní jazykové škole. ​U Pirátů aktuálně působí v pozici místopředsedy místního sdružení Podorlicko, které pokrývá okres Rychnov nad Kněžnou. Jako OSVČ se dále věnuje dalším projektům a koníčkům: ​restaurování historických vitráží, ​půjčovně servisu ​SKI a SNB, pořadatelství ​festivalu netradičních her a aktivit Dobruška FEST, organizaci ​teambuildingových ​akcí a lyžařských zájezdů. Dalšími koníčky ​ve volném čase jsou cestování,​ turistika, sport, politika, koncerty, pořádání eventů. Životní motto: ​Mysli pozitivně..! A tvrdíš-li,​ že to nejde, veř tomu, že jde. Taky jsem se to naučil a funguje to..!
-Členem Pirátské strany je od března 2018. Od dubna 2019 pak zastává pozici místopředsedy krajského sdružení. +
-Dalšími koníčky ​mimo politiku ​jsou volný čas, cestování,​ turistika, sport, koncerty, pořádání eventů. +
-Životní motto: ​"Mysli pozitivně..! A tvrdíš-li,​ že to nejde, veř tomu,  +
-že jde. Taky jsem se to naučil a funguje to..!"+
  
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_polacek.txt · Poslední úprava: 11.10.2021 18:37 autor: petr.polacek