• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
Umístění: ROZCESTNÍK » Lidé » Petr Pohůnek

Petr Pohůnek

Jmenuju se Petr Pohůnek (10.4.1977), trvale bytem Divišov - Šternov 2, jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem vyučen v oboru autoopravárenství a následně jsem v roce 1996 maturoval v oboru strojírenství. Po vojně jsem začal ,, na vlastní noze„ jako OSVČ a toto je můj zdroj obživy do posud.

Ve svém volném čase se zajímám o informace z veřejných rozpočtů a to v rámci Infzákona, kde jsem již dotáhl zdárně některé kauzy a na další čekám, jako příklad uvádím rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně - č.j. 1 As 169/2012, kde tento rozsudek navázal na průlomový rozsudek ohledně platů a odměn ( 5 As 57/2010 ) a dále rozsudek 1 As 169/2012 ještě více upřesnil problematiku § 8b InfZ, tedy poskytování platů a odměn. Dále např. rozsudek NSS 8 Ans 15/2012, kde vůbec poprvé NSS judikuje ,,nepodepsanou“ žádost o poskytnutí informací, tedy, že žádost může být zaslána běžným e-mailem bez zaručeného el. podpisu, toto bylo právě některými povinnými subjekty zneužíváno s tím, že povinný subjekty obstruovaly s poskytnutím informací odložením z důvodů nepodepsané žádosti.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_pohunek.txt · Poslední úprava: 16.09.2013 13:50 autor: Vaclav Malek