• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla internetového fóra

Tento text obsahuje návrh pravidel.

Obsahová pravidla

 1. Fórum je pracovní nástroj. Celé příspěvky ani části příspěvků mimo téma nejsou povoleny. Pro volnou diskusi můžete využít Podpalubí, sociální sítě nebo chat.
 2. Žádné urážky. Na systémech strany se zakazuje urážet jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku, která může porušovat rovnost, a vyjadřovat se rasisticky a sexisticky. Přípustné nejsou ani urážky strany, nebo jejích orgánů. Vulgarity jsou obecně nevhodné a je na rozhodnutí moderátora, do jaké míry jsou ještě snesitelné.
 3. Ochrana osobních údajů. Každý uživatel má možnost si ve svém profilu na internetovém fóru nastavit osobní údaje, které budou veřejně dostupné. Tyto veřejně dostupné údaje lze dále využívat v rámci technických systémů České pirátské strany pro účely činnosti (např. koordinace kampaně, seznamování atd.) Pokud si nepřejete, aby tyto údaje byly veřejné, prostě je do profilu nevkládejte nebo je odstraňte. V odstranění vašich osobních údajů vám pomůže administrátor příslušného systému.

Disciplinární opatření

 1. Pokud uživatel poruší pravidla, bude napomenut, případně varován. Pokud se to bude opakovat, bude dočasně zablokován. Délky zablokování se při opakování zvyšují. Zablokování však umožňuje členům strany nadále hlasovat v orgánech, číst příspěvky ostatních, jejichž jsou členy. Vystupovat v rozpravách atd. mohou pouze prostřednictvím předsedajícího přes pirátský e-mail.
 2. Disciplinární opatření nejsou předmětem diskuse, jejich přezkum je vyhrazen kontrolní a rozhodčí komisi.
 3. Za vykonávání disciplinárních opatření je zodpovědný Administrativní odbor, resp. moderátoři, které jmenuje jeho vedoucí.

Moderování

 1. Moderátorská oprávnění, viditelnost, hodnosti atd. jsou nastaveny ve fóru podle rozhodnutí vedoucího administrativního odboru v souladu s předpisy a seznamem funkcí (Nastavení internetového fóra).
 2. Všichni moderátoři mají povinnost řídit se těmito pravidly návodem jak moderovat, dodržovat zásadu nestrannosti, pokyny vedoucího administrativního odboru, případně hlavního moderátora.
 3. Pro přesouvání vláken jsou směrodatné popisy fór.

Formální pravidla

 1. Používat nepřirozené formátování, které narušuje čtení, se zakazuje. Nepřípustné je zejména přispívat vícekrát bezprostředně za sebou, pokud pro to není důvod hodný zvláštního zřetele (tímto důvodem rozhodně není citace dvou různých příspěvků).
 2. Každý uživatel může být registrován pouze pod jedním uživatelským jménem. Použití více uživatelských jmen (mulťáctví) a případná registrace mulťáka příznivcem musí být předem oznámeny vedoucímu administrativního odboru.
 3. Všichni jsou povinni dodržovat pokyny moderátorů. V případě rozporu platí pokyn, který vydá vedoucí administrativního odboru.
 4. Záznamy soukromé komunikace (soukromé zprávy, tajné nahrávky, logy z ICQ a jiné) lze na internetovém fóru zveřejňovat pouze se souhlasem všech zúčastněných.

Skupiny

 1. Změny v členství v orgánech a sdruženích a oznamuje vedoucí příslušného orgánu neprodleně administrativnímu odboru, pokud není schopen změnu provést sám. To jej nezbavuje povinnosti upozornit na změny členství ve svodce a oznamovat uvolnění volených funkcí v podatelne příslušného organu, pokud se tak již nestalo.

Podpis a fotografie

 1. Podpis nesmí obsahovat obrázky a zvlášť výrazné řezy a velikosti písma. Podpis nesmí zabírat více než tři řádky.
 2. Uživatelé fóra si mohou také nastavit svoji fotografii. Tato fotografie nesmí být urážlivá ani ostudná. Nepřípustné obrázky budou nelítostně smazány a uživateli může být zablokována možnost nastavení fotografie až do odvolání.
Pirátská strana si vyhrazuje právo rozhodnout se, zda v případě porušení právních předpisů nebo pravidel fóra přistoupí k sankcím. Pro účely těchto sankcí se uchovávají na fóru IP adresy uživatelů. Tyto adresy nebudou poskytnuty třetím stranám, ledaže uživatel přímo zaútočí na pirátskou komunitu.

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.