• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » petr_chalus

Petr Chaluš (* 8. července 1973) je příznivcem Pirátské strany, podporuje propojení myšlenek „civilní“ politiky, respektu ke každému člověku, se sociálně a ekologicky zaměřenými proudy, stranami a hnutími. Narozen je v Praze, kde i v současnosti žije. Vystudoval Filozofickou fakultu UK a získal v roce 1999 titul Mgr. v oboru Pedagogika. Od roku 1999 pracoval v různých typech škol, především jako speciální pedagog a výchovný poradce. Od roku 2006 do současnosti pracuje jako konzultant pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. V současnosti se věnuje tématu Demokracie ve škole a vzdělávacím systému (dálkové doktorské studium na Filozofické fakultě MU, obor Pedagogika). Angažuje se v mnoha aktivitách okolo českého vzdělávání, inovativní a alternativní školy a proudy, přínosy školních parlamentů - řízení školy žáky, posílení autonomie učitelské profese, posílení pozice rodiče ve vzdělávání dítěte, rizika srovnávacího testování žáků a standardů pro žáky v základním vzdělávání, návrhy na změnu státní maturity. Zájmy: rodina, poezie, divadlo.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.