• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » petr_chalus

Petr Chaluš (* 8. července 1973) je dlouhodobým příznivcem Pirátské strany.

Podporuji propojení myšlenek „civilní“ politiky, respektu ke každému člověku, se sociálně a ekologicky zaměřenými proudy. Dosud jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany, zároveň jsem občansky aktivní. Narozen v Praze, kde žiji se svou ženou a 4 dětmi, částečně žiji také na Benešovsku, odkud pochází část jeho rodiny.

Vystudoval jsem Filozofickou fakultu UK a získal v roce 1999 magisterský titul v oboru pedagogika. Poté pracoval v různých typech škol, především jako speciální pedagog, poradce ve vzdělávání, vzdělavatel učitelů. Od roku 2006 do současnosti pracuji jako konzultant pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v rámci programu Erasmus+ a koordinuji národní centrum www.euroguidance.cz - evropská síť v oblasti poradenství ve vzdělávání, osobním a profesním rozvoji. Odborně se také věnuji tématu „Demokracie ve škole a vzdělávacím systému“ v rámci dálkového doktorského studia na FF MU.

Angažuji se v mnoha aktivitách okolo českého vzdělávání, inovativní a alternativní proudy, přínosy školních parlamentů, autonomie učitelské profese, profesní rozvoj, supervize, intervize učitelů a poradců. Aktivisticky upozorňuji na rizika plošného srovnávacího testování žáků a standardizace žáků - dětí - lidí. Jsem autorem a šiřitelem „přátelského“ konceptu vzdělávání www.facebook.com/pratelskeuceni. Publikuji články vztahující se k tématům vzdělávání jako autor Deníku Referendum http://denikreferendum.cz/autor/761-petr-chalus

Jako dobrovolník jsem předsedou organizace Fórum Rodičů, která posiluje hlas rodičů ve vzdělávání v ČR www.forum-rodicu.cz a je členem Evropské asociace rodičů. Připravil jsem např. návrhy na úpravy legislativy pro posílení role školských rad, oslabení centralizovaných přijímacích testů na střední školy, úpravu maturit ve prospěch skutečných kompetencí, úpravy povinnosti předškolního vzdělávání pro zachování primární role rodičů ve výchově dětí. Návrhy byly prosazovány i ve spolupráci se senátorem Liborem Michálkem při schvalování zásadní školské novely současné vlády. Tlak na demokratické principy ve vzdělávání byl úspěšný jen částečně, negativní dopady novely se ještě projeví.

Kontakt:

petrchalus@gmail.com

www.facebook.com/petr.chalus.5

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.