• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pavel Vrbický

pavel_vrbicky.jpg

Pavel Vrbický (nar. 22.prosince 1967), Pirát, lídr pirátské kandidátky do komunálních voleb v Hradci Králové (volební období 2018-2022) Pochází z Hradce Králové, kde stále žije.

Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, Fakultu strojní, kde získal titul Ing. V průběhu studia se specializoval na stroje pro sklářský a keramický průmysl, se zaměřením na robotizaci. Prošel různými manažerskými posty v obchodě a v technických oborech. V současnosti pracuje jako technicko-obchodní poradce, ve strojírenství.

Angažuje se jako dobrovolník v charitativních projektech a jako aktivista, s cílem zaktivizovat občanskou společnost a restartovat zájem lidí o politiku. Je zatvrzelým obhájcem liberální demokracie a svobody.

Mezi jeho široké zájmy patří politika, historie, sociologie, psychologie, kultura. Důležité téma je ochrana životního prostředí, hlavně ve vztahu ke konzumní společnosti a nastupujícího globálního oteplování.

Jeho priority v komunálních volbách jsou:

- dokončení rekonstrukce Benešovy třídy

- podpora podnikání a zaměstnanosti ve městě

- oživení a modernizace širšího centra města na základě reálného a smysluplného územního plánu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.