• @cen_regp has upload permissions
 • @cen_f has upload permissions
 • virtual_user has create permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Pavel Raška

Pavel Raška

Ing. Pavel Raška

Bydliště: Karlovy Vary

Věk: 37

Vzdělání:

 • 1996 - 2002: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor: Technologie a řízení dopravy
 • 1994 - 1996: Integrovaná střední škola dopravní a stavební (v Liberci), obor: Dopravní provoz

Pracovní zkušenosti:

 • 2007 - doposud: Provozní manažer ve společnosti zabývající se veřejnou drážní osobní dopravou
  1. zastupování společnosti v regionu v oblasti provozování veřejné drážní osobní dopravy,
  2. organizace a řízení provozní činnosti střediska
  3. stanovení a aktualizace strategie střediska v regionu,
  4. spolupráce při vytváření koncepčních dokumentů společnosti,
  5. odpovědnost za hospodaření střediska, agendu a naplňování smluv,
  6. odpovědnost za dodržování legislativy spojené s drážní dopravou,
  7. odpovědnost za provádění a organizaci kontrolní činnosti,
  8. odpovědnost za zajištění provozuschopnosti železničních kolejových vozidel,
  9. provádění výběru dodavatelů formou výběrových řízení,
  10. šetření mimořádných událostí ve veřejné drážní osobní dopravě.
 • 2006 - 2007: Asistent dopravy ve společnosti zabývající se autobusovou dopravou
  1. organizace výběrových řízení na nákup vozidel pro přepravu osob,
  2. dopravní průzkumy a zpracování návrhu optimálních oběhů vozidel pro přepravu osob.
 • 2002 - 2006: Úředník zařazený do Krajského úřadu, odd. veřejné dopravy odboru dopravy a sil. hospodářství
  1. organizace procesu zpracování a uzavírání smluv o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové a v drážní dopravě podle platné legislativy,
  2. organizace finančního zajištění, analýza a kontrola závěrečných vyúčtování dopravců,
  3. provádění státního odborného dozoru v souladu s platnou legislativou,
  4. zastupování vedoucího oddělení ve všech jemu svěřených kompetencích,
  5. tajemník Komise dopravní, poradního a iniciativního orgánu Rady Karlovarského kraje.

Absolvované vzdělávací programy a zkoušky

 • kurz strojvedoucích motorové trakce ukončený závěrečnou komisionální zkouškou,
 • zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, pro správní činnost v silniční dopravě,
 • vzdělávací program „Politika EU, legislativní rámec, využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ a „Řízení procesu projektového cyklu a praktické zpracování projektu v případové studii“,
 • zkouška znalostí a dovedností v práci na PC z programové sady MS OFFICE provedená akreditovaným střediskem.

Jazykové znalosti:

 • Čeština a Slovenština - rodný jazyk
 • Angličtina, Ruština – středně pokročilý

Počítačové dovednosti:

 • Pokročilá znalost užívání softwarového produktu Microsoft Office
 • Pokročilý uživatel Internetu

Zájmy a koníčky:

 • sport, informatika, cestování, populární hudba

Kontakt: pavel.raska@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.