• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • virtual_user has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

monika_spilkova.jpg

Monika Lukášová Spilková (* 11. ledna 1987 v Brně) je členkou krajského sdružení Pirátů v Jihomoravském kraji a místního sdružení Brno. Jako OSVČ se věnuje grafice a fotografii, v současné době zejména postprodukci snímků, dále několik let provozuje v Brně malou vinárnu.

Je absolventkou Právnické fakulty MU, a to specializací Právo a podnikání, Mezinárodní obchod a Právní vztahy k nemovitostem a dále Filozofické fakulty MU. Doktorské studium absolvovala v roce 2018 na katedře Dějin umění, specializuje se na fotografii. Ve svých publikacích se věnovala tématu graffiti a street artu z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu, dále etickým otázkám zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematice zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé. Ve své dizertační práci se zaměřila na českou dokumentární fotografii.

V rámci svých aktivit v Pirátské straně se chce věnovat zejména problematice podnikání a neveselé legislativní i praktické situaci, v níž se podnikatelé v současné době nacházejí, a to jak na komunální, tak celostátní úrovni. Konkrétně se hlouběji zajímá o komplikace spojené s novelou vinařského zákona, obecně dále o téma omezování svobody podnikání, daňové otázky či povinnou evidenci tržeb, nebo o fenomén zneužívání zajišťovacích příkazů současnou finanční správou. Chladnou ji nenechává ani problematika autorských práv a subjektů, pověřených k výběru výpalného, přičemž se jí samotné podařilo ve své provozovně vyhrát souboj s Intergramem a získat posvěcení pro licenci Jamendo. Obrátit se na ni ale můžete s jakoukoliv komplikací či šikanou v podnikatelské sféře ve všech oborech. Vzhledem ke svému letitému zájmu o výtvarné umění se má v plánu věnovat také tématům z kultury.

Mimo pracovní úkoly svůj čas nejraději věnuje senzorické analýze vína, nejlépe v dobré společnosti, cestování v co největší možné míře a politickým diskuzím, ideálně pak kombinaci těchto aktivit. V Brně také často sportuje a navštěvuje výstavy a kina.

Má ráda suché Ryzlinky, jízdu na skútru a Davida Bowieho.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.