• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Miluš Kotišová

milus-kotisova.jpg

Miluš Kotišová (* 1973) V září 2017 zvolena místopředsedkyní Rozhodčí komise.

V lednu 2017 založila Pirátskou putovní univerzitu, která dnes nabízí asi 25 veřejných přednášek/seminářů/pracovních dílen (a má domluvenou pravidelnou splupráci s Café Papírna v Plzni, Libereckým krajem a ozývají se další zájemci). Více informací zde: https://www.facebook.com/groups/257921767995854/.

Předtím Byla do konce července 2017 koordinátorkou Plzeňského kraje a měla radost, že v této pozici může uplatnit víceré zkušenosti. Pochází z Nepomuku (Plzeň-jih), aktuálně žije v Praze.

Pracuje jako překladatelka, rešeršistka (z/do vícero jazyků), lektorka cizích jazyků, projektová manažerka, inovátorka (koncept otevřené učebnice, Strategické otázky pro ČR, vizuální deliberace aj.). Tvoří nové metodiky výuky i samostudia (např. jazyků), metodiky rozvoje potenciálu organizací a využívání kolektivní inteligence. Zajímá se o vysokou dialogickou kulturu.

Od roku 2005 se věnuje nezávislému výzkumu peněz. Podle ní jsou peníze jazyk (nikoli jako metafora; nejabstraktnější jazyk pro nejkomplexnější společnost), a ne ekonomický nástroj. Má na toto téma rozepsanou knihu Nový demokratický úděl: Politika jako veřejné kognitivní pole, kde předkládá nejen důkaz jazykovosti peněz, ale také navrhuje novou monetární (resp. jazykovou) „infrastrukturu“. Některé zdánlivě paradoxní a neřešitelné problémy současnosti je podle všeho možné řešit novým promyšlením peněz. (Např. není nedostatek práce, ale je pouze umělý „nedostatek“ peněz, které v současné podobě neumějí ohodnotit všechny typy práce spravedlivě a dostatečně, pokud vůbec; studium není investice, ale práce jako každá jiná – systém je pak možno zjednodušit) Pro Piráty navrhla doplňkovou komunitní měnu Pirátský cuión - pro dobíjení energie, sdílení informací a sdružování sil.

Má ráda Kostariku, zemi bez stálé armády už od roku 1948, kam pravidelně jezdí a jejíž historii i současnost sleduje. Založila soukromou Knihovnu mírových studií Tiquicia (sbírka knih, časopisů apod. týkající se Kostariky, potažmo Střední Ameriky a problematiky demilitarizace).


KONTAKT

tel.: +420 778 111 455 tel.: +420 723 038 301

e-mail:/ milus.kotisova@pirati.cz

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.