• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Miluš Kotišová

milus-kotisova.jpg

(* 1973) kurátorka a zakladatelka Pirátské putovní univerzity.
Pochází z Nepomuku (Plzeň-jih), aktuálně žije v Berouně.

PPU - svobodnou univerzitu na principu sebeřízeného učení, otevřené učebnice, vědomého vnořeného učení a mapování strategických otázek - založila v lednu 2017. Pirátská putovní univerzita dnes nabízí přes 110 veřejných přednášek/seminářů/pracovních dílen a 6 studijních programů a navštívila přes 15 různých měst. Aktuálně organizuje 4-5 akcí měsíčně.

Dále:
Kurz pro nováčky „Příprava na dlouhou plavbu“ (3 hod, distanční kurz - kombinace telefon, mail)
Kurz pro kormidelníky „Jak držet kurz“ (roční - 25 setkání, hlavní autor a lektor Michal Zachar)

Více informací zde.
Připojit se ke komunitě zde.

Od roku 2005 se věnuje nezávislému výzkumu peněz. V roce 2019 vydala knihu Jazyk nepoznaný: peníze. Podle ní jsou peníze jazyk (nikoli jako metafora; nejabstraktnější jazyk pro vysoce komplexní společnost), a ne ekonomický nástroj. Aktuálně dokončila knihu o penězích s názvem Jazyk nepoznaný: peníze (pracovní název byl dlouho „Nový demokratický úděl: Politika jako veřejné kognitivní pole“, kde předkládá nejen důkaz jazykovosti peněz, ale také navrhuje novou monetární (resp. jazykovou) „infrastrukturu“. Některé zdánlivě paradoxní a neřešitelné problémy současnosti je podle všeho možné řešit novým
promyšlením peněz.

(Např. není nedostatek práce, ale je pouze umělý „nedostatek“ peněz, které v současné podobě neumějí ohodnotit všechny typy práce spravedlivě a dostatečně, pokud vůbec; studium není investice, ale práce jako každá jiná – systém je pak možno zjednodušit) Pro Piráty navrhla doplňkovou komunitní měnu Pirátský cuión - pro dobíjení energie, sdílení informací a sdružování sil.

Má ráda Kostariku, zemi bez stálé armády už od roku 1948, kam pravidelně jezdí a jejíž historii i současnost sleduje. Založila soukromou Knihovnu mírových studií Tiquicia (sbírka knih, časopisů apod. týkající se Kostariky, potažmo Střední Ameriky a problematiky demilitarizace).

Předtím

Od října 2017 až do června 2018 byla asistentkou Honzy Pošváře, poslance v rozpočtovém a zemědělském výboru.

Od září 2017 do června 2018 byla místopředsedkyní Rozhodčí komise. Rozhýbala mediační skupinu. Navrhla formát pravidelné zprávy o činnosti komise. Pro PPU připravila workshop Vnitrostranické zákonodárství - minimalistický přístup. (na obě funkce rezignovala jako projev nesouhlasu s řešením kauzy kumulace funkcí v Plzeňském kraji).

Do konce července 2017 byla koordinátorkou Plzeňského kraje a měla radost, že v této pozici může uplatnit víceré zkušenosti.

Pracovní zkušenosti

Pracuje jako překladatelka, rešeršistka (z/do vícero jazyků), lektorka cizích jazyků, projektová manažerka, inovátorka (koncept otevřené učebnice, Strategické otázky pro ČR, vizuální deliberace aj.). Tvoří nové metodiky výuky i samostudia (např. jazyků), metodiky rozvoje potenciálu organizací a využívání kolektivní inteligence. Zajímá se o vysokou dialogickou kulturu.

JEJÍ STRATEGICKÉ STUDIJNÍ OTÁZKY (PIRÁTSKÁ PUTOVNÍ UNIVERZITA)

OTÁZKA 1: Jak lze zlepšit institucionální paměť Pirátské strany (i pokud jde o konkrétní funkce/pozice) - a podpořit tak mimo jiné zastupitelnost a chytré sdílení informací/dovedností/zkušeností?
OTÁZKA 2: Jak lze nabídnout průběžné a systematické vzdělávání pro většinu členů, ne jen pro vybrané „kádry“?
OTÁZKA 3: Jak je možné vytvářet vědomě prostor pro nováčky a jejich plnohodnotné zapojení?
OTÁZKA 4: Jak může politická strana zůstat autentická, inspirativní, relevantní a nabízet důsledně systémová a současně nadčasová řešení aktuálních (a do jisté míry i předvídatelných) glokálních problémů ve věku rostoucí komplexity, fragmentarizace společnosti, podrývané legitimity politické reprezentace, slábnoucího státu, velkých diskontinuit v ekonomice a v době, kdy 51 největších ekonomik světa jsou korporace, nikoli státy?

KONTAKT

tel.: +420 778 111 455
tel.: +420 723 038 301

e-mail: milus.kotisova@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.