• @cen_regp has upload permissions
 • @cen_f has upload permissions
 • virtual_user has create permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Kontakt

Miluš Kotišová (*1973)

Od prosince 2016 až po celý rok 2017 funguji jako krajská koordinátorka pro Plzeňský kraj.

Mám už hotovou databázi s voličskou podporou až na úroveň jednotlivých obcí, které rozděluji do tří skupin podle získané podpory (0 - něco až 5,9 – nad 6%).

Navrhla jsem pro kampaň doplňkovou měnu Pirátské cuiony pro síťování, sdružování sil a dobíjení energie. Poprvé jsem je představila v pondělí 19.12. ve Stříbře (nyní je 5 uživatelů). Napište mi, jestli ji chcete taky vyzkoušet, ráda vám pošlu bližší údaje.

Jsou vymyšleny tak, aby bez centrální administrativy a takřka „organicky“:

 • pomáhaly vytvářet vědomý prostor a čas pro výměnu podstatných informací o členech, příznivcích a voličích Pirátů (o sobě navzájem)
 • ses dozvěděl(a), co jsi možná ani o svých přátelích nevěděl(a)
 • abys postupně získal(a) minidatabázi zajímavých kontaktů a informací (i lidí, kteří jsou offline)
 • sis mohl(a) budovat jméno a dobrou pověst v rámci strany (chceš-li dobudoucna kandidovat)
 • se posílila autonomie členů (přímočařejší kontakty a možnost snadného spojení s ostatními) a zároveň se na sebe členové více naladili
 • se trvale zlepšovala pirátská operativa (větší praxe v delegování, rozdělování velkých úkolů na menší, sdílení odpovědnosti)
 • dávaly lepší horizontální přehled v organizaci o tom, co se kde dělá, co kde umějí, kam se mohu s čím na koho obrátit
 • jemně zplošťovaly hierarchické uspořádání Pirátské strany a snižovaly třeba i neviditelné bariéry mezi členy, příznivci a dokonce voliči strany

V rámci kampaně chci také spustit Pirátskou putovní univerzitu (cosi jako univerzitu třetího věku), která bude jednak jemně šířit pirátský program a dá nahlédnout pod pokličku fungování Pirátské strany na principu hejna. Připravované 3 „kurzy“ (agilní metodou): monetární gramotnost (na rozdíl od pouhé finanční - uživatelské - gramotnosti by znalost toho, co jsou peníze, jaké druhy peněz existují, jak/kdy vznikají a jaké mají vlastnosti, by měla základní znalostní výbava všech občanů a voličů), cizí jazyk, programování, zastupitelské minimum.

Zajímám se dlouhodobě o peněžní teorie (peníze chápu jako jazyk! – nikoli metaforicky), knowledge management, otevřené inovace, změnový leadership, e-learning, kolektivní inteligenci, vědecký skauting.

Jinak jsem překladatelka, rešeršistka (z 6 jazyků), lektorka cizích jazyků a projektová manažerka. Nyní se také intenzivě věnuji aplikovanému výzkumu vlastního konceptu „peníze sapiens“ (jednou z hlavních charakteristik je např. vícerozměrná cena či symbolplex).

Kontakt

email: milus.kotisova@pirati.cz
tel: +420 770 113 650

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.