• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Summit komise OSN pro omamné látky ve Vídni: přinese mír?

Cannabis Club VÍDEŇ, 7. března 2015 - Členové ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, se v termínu mezi 9. a 17. březnem 2015 zúčastní 58. zasedání Komise OSN pro omamné látky (CND) ve Vídni. Tento summit OSN se bude zabývat otázkou dalšího směřování protidrogové politiky.

ENCOD přinese živé svědectví o vlivu drogové prohibice na životy občanů. V pondělí 9. března koalice odprezentuje výsledky studií dopadu na lidská práva a veřejné zdraví, vzhledem ke kriminalizaci uživatelů léčebného konopí ve Francii a Slovinsku. Zazní klíčové argumenty, které potvrdí nutnost změny protidrogové politiky. Ty si zakládají nejvíce na vědeckých důkazech a lidském přístupu, spíše než na zpátečnictví a farmaceutických lobby. Ve čtvrtek 12. března, bude představena druhá studie, prezentovaná samotnými pacienty. Zaměřená bude především na léčivé účinky rostliny konopí a také upozorní na nutnost zavedení takového právního rámce, který bude užívání konopí regulovat.

Je jasné, že svoboda pěstování, a tedy i právo dospělých osob přechovávat beztrestně léčebné konopí pro vlastní potřebu, jsou klíčovými prvky účinné alternativní protidrogové politiky.Michal Ketner, garant programového bodu Psychotropní látky


ENCOD je vděčná Organizaci spojených národů za možnost prezentovat své delegáty na summitu. OSN se tak naskytne vzácná příležitost naslouchat přímo lidem, jejichž životy byly drogovou prohibicí vážně narušeny. Jsme přesvědčeni, že je velmi důležité, aby vlády braly v úvahu hlasy těch občanů, jejichž životy byly zničeny v důsledku zavedení špatné protidrogové politiky.

Zavedení alternativní protidrogové politiky považuji za zvláště nutné v době, kdy jsme svědky celosvětového selhání "války proti drogám". Výroba nelegálních psychotropních látek a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví, které je bezezbytku kontrolováno zločinci.Janka Michailidu, zástupce garanta programového bodu Psychotropní látky


V této alternativní protidrogové politice je prioritou ochrana lidí a zdraví, nikoliv zisk. Koncept harm reduction je v zásadě neslučitelný s drogovou prohibicí. Bylo dokázáno, že zákaz samotný způsobuje velkou většinu škod spojovaných s užíváním psychotropních látek.

Od zavedení konceptu harm reduction na konci osmdesátých let, můžeme vidět, jak se soubor hodnot změnil z přímých represí až k lékařsky orientovanému přístupu. Chceme žít ve světě, kde lze tradiční rostliny a výtažky užívat jakoukoliv dospělou osobou bez obav z právních postihů.— Janko Belin, člen ENCOD a CND


ENCOD zve všechny delegáty a novináře k účasti na těchto událostech
  • Pondělí 9. března 13,10-14,00, Konferenční místnosti, MOE100: Zpráva o kriminalizaci uživatelů konopí v Evropě (Ve spolupráci s ONEJ! - Sdružení Prekmurje Iniciativy Slovinska a konopí Sans Frontières Francie)
  • Čtvrtek 12. března 13,10-14,00, Konferenční místnosti, MOE79: Lékařské perspektivy a konopí: přehled pacientů (Ve spolupráci s Pazienti Impazienti konopí v Itálii a Hanf-Institut Rakousko)
Členové ENCOD
Odkazy
Kontakt
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.