• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Michal Šalomoun

Michal Šalomoun (*21.10.1974 v Třebíči) vystudoval gymnázium v Třebíči. Po maturitě na Gymnáziu v Třebíči odešel do Brna studovat činoherní režii na Janáčkovu akademii múzických umění. Brzy přestoupil do ateliéru nedávno zesnulého prof. Antonína Přidala a vystudoval studijní program rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika. (Diplomová práce: Humor seriálu Simpsonovi.)

Paralelně s JAMU začal studovat Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda. (Diplomová práce: Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl.) Knižně vydáno u C.H.BECK r. 2003, druhé vydání 2009.

Následně získal doktorát z práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích pracoval jako právník na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Po dvou letech odešel do advokacie, kde působil nejdříve jako advokátní koncipient a následně si založil vlastní praxi. Příležitostně spolupracuje s Právnickou fakultou MU v Brně jako externí vyučující v oblasti práva duševního vlastnictví.

V oblasti duševního vlastnictví mu vyšlo několik monografií jako Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, je spoluautor rozsáhlého komentáře k autorskému zákonu. V souvislosti s přijetím GDPR se stal pověřencem k ochraně osobních údajů několika veřejnoprávních subjektů (JAMU, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, několik obcí). Je autorem vzdělávacího kurzu pro veřejnou správu o ochraně osobních údajů a několika onlinových projektů pro veřejnost, skrz které si mohou zájemci například zdarma vygenerovat běžné smlouvy.

Ve volebním období 2010–2014 působil jako zastupitel a radní města Třebíče.

Od roku 2008 začal působit jako samostatný advokát s generální praxí. Odborně zaměřen na autorské právo, ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů a směnky.

V odborných kruzích se velmi kriticky vyslovuje k praktikám kolektivních správců a kromě restauratérů, provozovatelů obchodů, pořadatelů koncertů zastupuje i lázeňská zařízení, kde jde o úhradu výpalného za umístění televizorů na pokoje pacientů.

Tvůrce unikátního projektu www.copymarket.cz, který je alternativou ke kolektivní správě hudebních děl a stránky www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz umožňující nositelům správ zakázat kolektivním správcům, aby jejich jménem inkasovali odměny.

S partnerkou vychovává jednoho syna.

Jeho zájmy jsou: ryby, včely, houby a taroky.

Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné - aby slušní lidé nedělali nic.
Edmund Burke

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/michal_salomoun.txt · Poslední úprava: 18.11.2021 20:50 autor: vojtech.pikal