• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Michal Poláček

Michal Poláček

Michal Poláček (16.06.1987) se narodil v Chomutově, brzy se ale s rodiči přestěhoval do Žatce, sdrce chmelařství v Čechách.

V roce 2009 odmaturoval na Obchodní Akademii Žatec. Během studií vystřídal několik dělnických profesí. V současnosti pracuje na železnici (SŽDC) a zabezpečuje plynulost a bezpečnost vlakové dopravy.

Na Pirátech oceňuje zejména jejich nekompromisní vztah k dekadentní politické kultuře a touhu vést společnost dobrým příkladem. V diskuzi rád zaujímá roli „ďáblova advokáta“. Je mu názorově blízký národní liberalizmus a myšlenky Immanuela Kanta.

O svém volnu cestuje, studuje historii Evropy a blízkého východu. Sbírá komiksy a hraje šachy. Má rád humor černý až kamenný.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.