• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Prevence


Prevenci můžeme popsat jako soubor činností, které pomáhají předejít negativním jevům.

Jako příklad můžeme uvést:
nemoci (zdravý životní styl, otužování)
úrazy (chrániče při rizikových aktivitách)

Rozdělení


Prevenci jako takovou můžeme rozdělit na tři celky:

Primární prevence


Obecně je podstatou primární prevence snižování výskytu rizikových faktorů, vedoucích k těmto nežádoucím jevům.

Jako příklad primární prevence můžeme uvést zákaz reklamy, přednášky na školách, nebo všeobecnou fundovanou informovanost veřejnosti.

Sekundární prevence


Sekundární prevence si klade za cíl předcházet dalšímu šíření a prohlubování už nastalých negativních jevů.

Příkladem sekundární prevence může být například vydávání OPL v balení s příbalovým letákem, kde budou zobrazena všechna rizika plynoucí z užívání, a také letální dávka a další toxikologické detaily.

Terciární prevence


O terciární prevenci hovoříme v případě aktivit snažících se o zamezení zpětného návratu negativních aktivit u již rehabilitovaných jedinců.

Z metod terciární prevence stojí za zmínku sociální reintegrace po skončení odvykací léčby.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.