• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Mgr. Filip Prekop

filip_fotka.jpg

Mgr. Filip Prekop (*29. prosince 1982) je ženatý a v roce 2016 se stal otcem. Jeho dosavadní profesní život je spjat s archeologií. Po studiu a roční stáži v pražské spol. Archeo Pro, o.p.s., se podílí na vzniku archeologického pracoviště při Národním památkovém ústavu v Lokti, kde působí dodnes. V komunálních volbách je na 4. místě kandidátní listiny České pirátské strany místního sdružení v Lokti.

Pochází z podkrušnohorské vesnice Merklín u Karlových Varů. V letech 1998 až 2002 vystudoval střední průmyslovou školu v Karlových Varech, obor Stavební obnova. Bakalářský a posléze i magisterský titul získal na Filozofické fakultě, Západočeské univerzity v Plzni, v oboru Archeologie. Během magisterského studia absolvoval roční studijní pobyt na švédské univerzitě v Uppsale.

Je spoluautorem mnoha publikací a článků věnovaných problematice výšinných ohrazených sídlišť pravěkého i středověkého stáří Karlovarského kraje. Od r. 2009 žije v Lokti. V roce 2012 spoluzaložil spolek Terra incognita z.s., jenž se snaží o národnostně nezaujatou propagaci kulturního odkazu českého pohraničí.

Kromě rodiny a pracovních povinností na dřívější koníčky jako bylo cestování nebo fotografování mnoho času nezbývá. Přesto se snaží relaxovat při setkávání s přáteli a příležitostného skalního lezení a fotografování.

Mou motivací ke kandidatuře, jako obyvatele historického jádra města Lokte, je obrana běžných potřeb trvale žijících občanů jádra města před jednoduchým masovým turismem, stejně jako pomáhat při propagaci a péči o hmotné dědictví města.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.