• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Martin Vraný

Martin Vraný

Ing. Martin Vraný, (nestraník, narozen 26.06.1977 v Pardubicích) Vzdělání: Gymnázium Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu.

Praxe: Synthesie a.s., SBU Organika cca 5 let, od roku 2007 živnostník v rodinné firmě se zaměřením na životní prostředí a stavebnictví.

Pracovní náplň: I. Zpracování studií proveditelnosti pro investiční záměry, návrhy technologií, posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA), hlukové studie, rozptylové studie, Integrovaná povolení, havarijní plány, provozní řády a další dokumenty spojené s provozem různých zařízení.

Krátký přehled projektů, na kterých se podílel formou kompletní subdodávky z hlediska vlivů na životní prostředí: Výstavba Amazonu u Dobrovíze, Průmyslový Park Stříbro, Průmyslový Park Cheb a celá řada dalších záměrů v rámci ČR. II. Poradenská činnost – spolupracuje mimo jiné s Agrární komorou, Svazem chovatelů prasat, Svazem chovatelů drůbeže za účelem ochrany jejich zájmů při implementaci legislativy České i EU, poradenství poskytuje i celé řadě podniků v rámci ČR. Politická zkušenost:

Není a nikdy nebyl členem žádného politického uskupení, nicméně je zvyklý na veřejná vystoupení a jednání s veřejností i státní správou při prosazování projektů.

Hlavní specializace tak vyplývají z jeho zkušeností, jedná se o odbornost v oblasti životního prostředí, zemědělství a průmyslu.

Email: farmprojekt@gmail.com

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.