• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Martin Tomášek

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Vyrostl jsem v Rychnově nad Kněžnou, vystudoval v Olomouci. V roce 1991 jsem se přiženil do Ostravy. Řadu let jsem učil na porubském gymnáziu, v roce 2001 přešel na Ostravskou univerzitu, kde přednáším českou literaturu a připravuji budoucí učitele. Dlouhodobě spolupracuji s ostravským klubem Fiducia, jsem členem programové rady Centra PANT a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. K rozvoji občanské společnosti se snažím přispívat mimo jiné tím, že moderuji debaty vztahující se k ostravským kauzám: historie tábora Hanke, ochrana ovzduší, tzv. smršťování Ostravy a budoucnost jejího centra, Černá kostka a OD Ostravica-Textilia, rekultivace Heřmanické haldy. Mám dobré komunikační schopnosti, orientuji se v problematice vzdělávání, především vysokém a středním, dlouhodobě sleduji stav životního prostředí, zajímám se o sociální otázky a vliv médií na jedince a společnost. Jsem přesvědčený demokrat, důsledně obhajuji nejen lidská a občanská práva, ale i šetrný přístup k živé a neživé přírodě. Dávám přednost postupnému vývoji před revolučními změnami, názorově se ve mně snoubí tolerance vůči jinakosti a úcta k tradičním hodnotám (např. zachování rázu krajiny, ochrana přírody a kulturního dědictví). Odmítám jakékoliv formy násilí a manipulace, včetně korupčního a oligarchického jednání, které popírá rovnost práv a příležitostí. Aktivně sportuji (vytrvalostní běh, jóga, horská turistika, florbal, všemožný pohyb na kolech a kolečkách), kromě literatury mám rád film, divadlo a výtvarné umění, zejména krajinomalbu. Jsem ženatý, obě naše děti jsou již dospělé.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.