• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mgr. Martin Štěrba

Do Prahy jsem se přestěhoval v roce 2013. Pocházím z Plzně, které je od Prahy vzdáleno asi 88 kilometrů. Vystudoval jsem pedagogickou fakultu ZČU v Plzni (obor informatika se zaměřením na vzdělávání) a Univerzitu J.A. Komenského v Praze (obor sociální a mediální komunikace). Pracoval jsem ve velkých mediálních domech (TV Nova, Empressa Media, Economia, Seznam.cz), na „volné noze“, a mám i zkušenosti z neziskového sektoru. Momentálně pracuji jako manažer on-line komunikace.

Ve volném čase mám rád knihy, filmy, hudbu, sociální sítě, cestování do neznáma, sezení na Náplavce, jízdu vlakem a festivaly. Od svých dvanácti let jsem skautem. Oddíl však už nevedu, momentálně jsem v Náčelnictvu Junáka, tedy v jakési Poslanecké sněmovně největší organizace zabývající se výchovou dětí a mládeže. Kromě toho jsem ředitel projektu Svojsíkův sen, který se s heslem „Budoucnost začíná nyní“ dívá do let příštích a jedním z jeho cílů je v roce 2031 uspořádat v České republice světové skautské jamboree pro 50 tisíc mladých lidí.

Právě ve skautu jsem se naučil, že od rozdělané práce se neodchází, proto se nikdy nespokojím s polovičním výsledkem. A toho bych se chtěl držet i v činnosti pro Pirátskou stranu. K Pirátům mě přivádí hlavně zájem o digitalizaci státní správy a také fakt, že to – co se děje v našem státě – je už prostě přes čáru.

Registrovaným příznivcem Pirátů jsem od března 2018, členem strany potom od prosince 2018.

Od 23. 1. 2019 jsem prvním místopředsedou MS Praha 8.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.