• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Martin Monz

Martin Monz

Martin Michael Monz(15. 08. 1993) v Deggendorfu, SRN. V současné době jsem uchazečem o členství. Vyrůstal jsem střídavě mezi dvěma kulturami, které mne oboje obohatily o zkušenosti, které mi doposud slouží pro mé rozhodování, obzvláště rád pamatuji na dětská léta poblíž lesů, luk, hor a kopců. Moji rodiče mne vedli od nejmladší let k lásce k četbě a rozvíjeli u mne cit pro kulturu, což se projevilo později i v mém bakalářském studium Česko-německých areálových studií, kde jsem se věnoval zrovna otázce českoněmeckého dialogu. Mluvím plynule: česky, německy i anglicky. Zajímám se ve svém magisterském environmentálním studiu zejména o otázky ekonomického a politického ražení, které však jsou pro mne nástavbou mého doposud získaného vědění, nejraději však přemýšlím o estetice krajiny a lidství obecně. O politiku jsem se začal zajímat již jako dítě, kdy jsem sledoval světové dění bedlivě. Moji rodiče mi v tomto snažení byli vždy velkou oporou, sami často se mnou vstupovali do rozhovorů, kde se řešily souvislosti. Rád bych navázal na své magisterské studium doktorským studiem v samém oboru na FSS MU, kde i nyní studuji. Ve volném čase se věnuji básnictví, literatuře, cestování, fotografování, kultuře a přírodě. Nyní přejíždím pravidelně mezi Benešovem, Brnem a Bavorskem, což svědčí kosmopolitnější povaze. Avšak nejvíce doma jsem bydlištěm v Benešově, kde rozvíjím už několik let občanské aktivity se svým spolkem Zelená pro Benešov a kde snažím se o zlepšování místních poměrů, často opomíjeného klenotu poblíž Prahy.

martin_michael_monz.jpg.jpg

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.