• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Magdaléna Volbřichová

magdalena_volbrichova.jpg.jpg

(1. 7. 1994) Žije od narození v Černošicích, které jí velmi přirostly k srdci. Od roku 2018 je řadovou členkou Pirátů. Po maturitě na Rakouském gymnáziu v Praze nastoupila v roce 2013 na Fakultu humanitních studií do bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti. V roce 2017 absolvovala bakalářské studium a pokračuje na FHS UK v magisterském oboru Sociální a kulturní ekologie a od roku 2018 studuje v rámci celoživotního vzdělávání taneční a pohybovou průpravu na HAMU. Angažuje se v mnoha projektech a spolcích a staví na zkušenostech předaných od svých rodičů a ze střední školy (např. se jedná o: Studentský Majáles, Festival humanity a Solidarity, Ples FHS UK, studentská stávka #Vyjdiven apod.). V rámci studia se podílela například v kurzu Budoucnost demokracie společně s Michaelou Krausovou na projektu, který si kladl za cíl zavést participativní rozpočet na území celé Prahy. Od roku 2016 je členkou Akademického senátu FHS UK. Souběžně s aktivitami v Praze pokračuje i v činnosti v Černošicích, kde od roku 2013 pracuje jako asistentka tanečního oboru ZUŠ Černošice a koordinátorka projektů ZUŠ (např. 60. výročí školy, ZUŠ OPEN). Dále organizuje festival BUKIfest nebo třeba štědrovečerní provedení České mše vánoční J. J. Ryby. Aktivně se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a veřejných slyšení, od roku 2014 zasedá v Komisi pro spolkovou činnost a komunitní život. Pro kontaktování využijte email: Magdalena.Voldrichova@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.