• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:lukas_mares [19.08.2018 21:52]
Lukáš Mareš
lide:lukas_mares [04.12.2018 08:13] (aktuální)
Lukáš Mareš
Řádek 21: Řádek 21:
  
 Vinou všeobecného zmaru přístupu k demokracii panujícího v zavedených politických stranách se do užšího výběru dostala jen jediná – Piráti. Začal jsem tedy studovat její program, pročítal fórum a zúčastnil se několika setkání členů v Českých Budějovicích. Netrvalo dlouho a na přelomu léta a podzimu 2017 jsem do ní skutečně vstoupil. Vinou všeobecného zmaru přístupu k demokracii panujícího v zavedených politických stranách se do užšího výběru dostala jen jediná – Piráti. Začal jsem tedy studovat její program, pročítal fórum a zúčastnil se několika setkání členů v Českých Budějovicích. Netrvalo dlouho a na přelomu léta a podzimu 2017 jsem do ní skutečně vstoupil.
 +---------------
 +Edit 04_12_18
 +V komunálních volbách v říjnu 2018 jsem byl zvolen zastupitelem města Českých Budějovic, posléze předsedou zastupitelského klubu Pirátů a uvolněným předsedou výboru zastupitelstva pro veřejnou správu a informační technologie. ​
  
-V současné době nezastávám žádnou vnitrostranickou funkci. Byl jsem ovšem nominován ​zvolen na pozici lídra kandidátky do komunálních voleb v říjnu 2018.  +Tato gesce je jednou z pirátských priorit ​město České Budějovice má tomto směru co dohánět. Věřím protože za mnou bude na konci volebního období vidět odvedená práce
- +
-**Politické priority pro komunální volby 2018** +
- +
-Rozrušení klientelistické sítě +
-Jako prapříčinu všech problémů ​Českých ​Budějovic vnímám místní rozsáhlou a vzájemně provázanou klientelistickou síť, vycházející zejména z Hluboké nad Vltavou. Myslím, že hlavním úkolem ​všech kriticky smýšlejících politiků v Českých Budějovicích by mělo být její co největší oslabení, až zánikTo lze uskutečnit pomocí protikorupčních opatření (otevřená výběrová řízenítransparentnost,​ veřejná kontrola) a vhodné personální politiky. Dalším problémem ​našeho města je absence kontroly mocných prostřednictvím nezávislých novinářů. +
- +
-Mezi další obory mých zájmů pak patří sport – hrával jsem léta fotbal a Ultimate Frisbee (v oddílu Sokola) a zdravotnictví,​ které ovšem na komunální úrovni příliš ovlivňovat nelze.+
  
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.