• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Ing. Ludmila Čaňková

Ludmila Čaňková (nar. 10. 10. 1966) je registrována jako příznivec Pirátské strany. Pochází se Sokolova a v Praze trvale bydlí tři roky. Vystudovala ČVUT - FEL obor telekomunikační technika a ČVUT - MÚVS obor učitelství odborných předmětů.

Prošla několika pracovními pozicemi, pracovala jako učitelka na základní i střední škole a dále pracovala i jako vedoucí Oddělení krizového řízení a informatiky MěÚ v Sokolově. V současné době působí jako lektorka počítačových kurzů, rediguje novinové články a píše učebnice IT.

Angažuje se mimo jiné v aktivitách týkajících se školství, zejména péče o nadané děti, a dále v problémech souvisejících s krizovým řízením (povodněmi).

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.