• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ing. Luděk Maděra

Ing. Luděk Maděra

Ing. Luděk Maděra (* 12. dubna 1943) vystudoval Chemicko-technologickou fakultu SVŠT v Bratislavě a celý život se pohyboval okolo počítačů. 1. února 1999 nastoupil na radnici ve Zlíně jako vedoucí oddělení informačních systémů. Narazil na rozsáhlé tunelování, a když ho odmítl krýt, dostal koncem srpna 2000 „padáka na hodinu“. Od té doby svádí se zlínským magistrátem a krajským úřadem boj o informace, v posledních letech především o informace o platech a mimořádných odměnách. Tuto bitvu dotáhnul až k Nejvyššímu správnímu soudu a vyhrál ji v přelomovém rozsudku 5 As 57/2010, podle kterého informace o odměnách z veřejných prostředků musí být zveřejněny. Na základě uvedeného rozsudku se občané dověděli o platech a odměnách, které dostali vedoucí pracovníci některých ministerstev a Hrad musel zveřejnit informace o platu a odměnách Klausových lidí - Hájka a Jakla. V nedávných dnech se občané dověděli, že na pražském magistrátu bývalý šéf investic Jiří Toman si každý měsíc odnesl v průměru 128 tisíc korun a Petr Ďurica, který měl na starosti prodej a pronájem pražského majetku, až 100 tisíc korun. Jejich příjmy tak dosahovaly stejné úrovně, jako platy členů vlády.

Zlínský magistrát i krajský úřad tento rozsudek demonstrativně ignorují. Krajský úřad vydal sedm rozhodnutí, kterými poskytnutí informací odmítl, Ministerstvo vnitra je všechna zrušilo a upozornilo krajský úřad na nezákonnost jeho jednání, načež krajský úřad vydal osmé rozhodnutí o odmítnutí, které ministerstvo opět zrušilo. Spor o informace proto míří k Ústavnímu soudu. Za mnohaletý boj o informace dostal v roce 2012 cenu „Otevřeno“, kterou navrhl přejmenovat na cenu „Tvrdohlavý beran“. V jedné diskusi na internetu byl nazván „Zapšklý zlínský dědek“ a toto, podle něho výstižné označení, od té doby používá. Kromě informací o platech a odměnách svádí se zlínským magistrátem od května 2008 boj o data z účetnictví, ze kterých by bylo vidět všechny faktury, které magistrát proplatil, a u každé z nich komu, za co a kolik zaplatili. Za více než pět let dostal řadu obstrukcí, sprostých podrazů a ještě sprostějších lží, ale ani jednu pravdivou odpověď. Protože mu magistrát ani na základě žaloby z května 2010 a rozsudku z března 2012 neposkytl pravdivé informace, podal v květnu 2012 další žalobu. Od té doby čeká, kdy Krajský soud v Brně nařídí jednání.

Když mu pracovníci zlínského magistrátu v řadě případů neodpověděli v zákonem stanoveném čase a stejně tak v zákonem stanoveném čase neodeslali jeho odvolání nebo stížnosti nadřízenému orgánu, poskytli mu evidentně nepravdivé odpovědi, okradli ho, když musel zaplatit úhradu za vyhledání informací, které se ukázaly být neúplné a tedy bezcenné, a pokusili se ho okrást o více než 32 tisíc, které požadovali za „vyhledání a zpracování“ informací o odměnách, přičemž vykázali 142 hodin přepisování z papírů do počítačů rychlostí 65 úderů za minutu, podal na několik pracovníků trestní oznámení. Okresní, krajské a nakonec, k jeho velkému překvapení a zklamání, i Nejvyšší státní zastupitelství smetly toto trestní oznámení pod stůl.

Pracovníci samospráv nemusí, Na základě těchto rozhodnutí státních zastupitelství, včetně nejvyššího, nemusí povinné subjekty na žádosti o informace odpovídat, odvolání a stížnosti nemusí předávat nadřízeným orgánům, v odpovědích mohou libovolně lhát a za vyhledání a zpracování informací mohou požadovat zcela libovolně vysokou úhradu.

Případ Ing. Maděry dokazuje, že právo na informace, zaručené Listinou základních práv a svobod, ve skutečnosti v České republice neexistuje a Česká republika tudíž není právním státem.

Úředníci samospráv mohou spolu se zastupiteli komukoli za cokoli proplatit libovolně vysokou částku, a mohou si vyplácet libovolně vysoké odměny, protože žádná kontrola proplacených faktur a udělených odměn neexistuje (Nejvyšší kontrolní úřad nesmí samosprávy kontrolovat, tomu zabránil Senát ovládaný ČSSD), a pokud se úředníci rozhodnou ignorovat zákony, rozsudky a rozhodnutí nadřízených orgánů a tyto informace nevynese některý ze zaměstnanců, jak se stalo v případě Jany Nečasové – Nagyové, nikdo se o tom nedoví.

Ing. Maděra zastává názor, že prvním a velice účinným krokem v boji proti korupci musí být zajištění přístupu k pravdivým informacím, v jejich plném rozsahu. Pokud by zaměstnanci státní správy a samosprávy věděli, že se občané dovědí pravdivé informace o každé proplacené faktuře a o každé udělené mimořádné odměně, neexistoval by žádný z problémů OpenCard, ProMoPro, a dalších, ani mimořádné odměny ve výši stovek tisíc.

Tomáš Baťa, který dokázal přeměnit vesnici vedle Napajedel na Zlín, a který byl v letech 1923 až 1932 starostou Zlína, nechával vypracovat zjednodušené účetnictví radnice, takové, aby z něho každý občan věděl o každé koruně, k čemu byla použita.

Rozkrádání majetku samospráv se nezabrání, pokud nebude zajištěný přístup k pravdivým informacím. Nejsnadnější cestou k tomu je prosadit, aby neposkytnutí informace, která podle zákona, rozsudku nebo rozhodnutí nadřízeného orgánu měla být poskytnuta, co je jednáním v rozporu se zákonem a tedy hrubým porušením pracovních povinností, vedlo mandatorně k ukončení pracovního poměru. Česká pirátská strana je jedinou stranou, která prosazuje transparentní hospodaření a přístup k pravdivým informacím a proto se Ing. Maděra rozhodl kandidovat za Piráty.

Luďka můžete kontaktovat na telefonním čísle 606 744 110, nebo na e-mailem na ludek.madera@zln.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.