• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [10.12.2021 20:08]
ladislav.koubek
lide:ladislav_koubek [22.07.2022 11:47] (aktuální)
ladislav.koubek
Řádek 5: Řádek 5:
 Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od roku 2017. Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval jako poradce pro oblast e-governmentu. ​ Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od roku 2017. Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval jako poradce pro oblast e-governmentu. ​
  
-V roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, v minulosti ​krátce ​působil v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého světa, kterou mj. zastupoval na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální rozvoj OSN]]. V roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu.+V roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, v minulosti působil v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého světa, kterou mj. zastupoval na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální rozvoj OSN]]. V roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu.
  
-Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako IT konzultant v oblasti SAP ERP. Vedlejší specializace ​Rozvojová ​studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.+Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako IT konzultant v oblasti SAP ERP. Vedlejší specializace ​Mezinárodní rozvojová ​studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.
  
 Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (projekty socio-ekonomického rozvoje), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktu) a [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|v Afghánistánu]],​ kde spoluřídil humanitární fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku. Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (projekty socio-ekonomického rozvoje), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktu) a [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|v Afghánistánu]],​ kde spoluřídil humanitární fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku.
Řádek 13: Řádek 13:
 Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 krátce pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 krátce pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
  
-Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu.  +Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém řízení PRINCE2. Jako tzv. civilní expert MZV ČR vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení Tajné. ​Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu. ​
- +
-Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.+
  
 Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách. Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1639166919.txt.gz · Poslední úprava: 10.12.2021 20:08 autor: ladislav.koubek